ledare Krafttag måste till för att minska såväl vaccinklyftan som konflikten mellan låg- och högvaccinerade. Tilltro till samhället kräver både att människor inte utsätts för tvångsvaccinering och att staten kan skydda befolkningens hälsa. 

SvD:s granskning av vaccinationstäckningen i Sverige, ända ner på kvartersnivå, visar oroande klyftor, samtidigt som landet förbereder sig på att släppa alla restriktioner.
På 450 platser hade färre än hälften av de vuxna blivit fullvaccinerade i slutet av augusti. Och kartan visar orter där andelen vaccinerade, även äldre, är så låg som en fjärdedel. Ett »väldigt nedslående« resultat som kommer att leda till många sjuka och sjukhusinläggningar i höst, enligt Farshid Jalalvand, forskare i klinisk mikrobiologi vid Lunds universitet.
Glappet uppstår om en betydande andel av befolkningen är ovaccinerad, för att de inte litar på myndigheter, samtidigt som de vaccinerade inte litar på att vården kan skydda dem.
Sverige måste klara de risker för minskad tilltro som den ojämna vaccinviljan leder till.
Det står och väger, säger Daniel Västfjäll, professor i kognitiv psykologi, som i P1-programmet Godmorgon världen varnade för ökade motsättningar mellan de som vaccinerat sig och ovaccinerade, i synnerhet mellan anställda i vården.
Vaccinfrågan är redan laddad, visar LSS-omsorgen i Östersund, där oroliga boende och hemtjänstbehövande inte vill ha ovaccinerad personal. Krav som även framförs av pensionärsföreningar på andra håll. Arbetsgivaren vet att anställda är ovaccinerade men kan bara vädja. »Vi kan inte kontrollera, eller registrera, bara ställa frågan, och kanske ta ett lite närmare samtal«, säger enhetschefen Greger Tamberg i inslaget. Ovaccinerade känner sig ifrågasatta och vill inte träda fram.

Hur ska fler ”låglitare” förmås att vaccinera sig om de som representerar de vanligaste vårdyrkena inte själva vill göra det?

Andelen vaccinerade i Sverige fortsätter dock att stiga. Förra veckan hade 71,8 procent av befolkningen över 16 år fått två sprutor och minst 82 procent fått en dos, enligt Folkhälsomyndigheten.
Samtidigt har Sverige halkat efter ett antal länder i både EU och resten världen. Även Frankrike, ett av världens mest vaccinskeptiska länder, har nu fler fullvaccinerade än Sverige, sedan vaccinpass och vaccinkrav för vissa yrken, som lärare och vårdanställda, införts. I Grekland stängdes förra veckan 6000 vårdanställda av från sina arbeten sedan de inte vaccinerat sig och ovaccinerade får inte längre vistas inomhus på barer och caféer. I Italien krävs vaccinpass i både vård och skola.
Förra veckan följde USA:s president Joe Biden efter med hårda vaccinationskrav för bland annat vårdanställda och anställda på större företag.
Hur auktoritär får politiken bli i en kris? I Sverige finns inte lagstöd för de hårda regler om vaccin för bland annat vårdanställda som nu införts eller ska införas i en rad länder.
Vi har inte heller de stora demonstrationer som följt i de tvingande beslutens spår. Men debatten om tvång kontra frivillighet är i full gång. Och en växande vaccinklyfta kommer inte att minska samhällskonflikterna.

I söndagens debatt om vaccinplikt i vården i  SVT:s Agenda argumenterade region Dalarnas ordförande Ulf Berg (M) för att kunna ställa vaccinationskrav vid nyanställningar. Region Dalarna blir därmed först i landet att utreda om vaccinkrav ska kunna ställas vid anställning för »att få möjlighet att välja bort vissa sökande«, som han förklarade. Utredningen ska vara klar vid årsskiftet. För DN-kolumnisten och sjuksköterskan Hanne Kjöller, som medverkade i Agenda, är ett sådant arbetsgivarkrav självklart i ett yrke som går ut på att «bota, lindra, trösta och aldrig skada«.
Etikregler som finns på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida slår fast att »sjuksköterskan sköter sin hälsa så att förmågan att ge vård inte äventyras«.

Självklart ska vi hävda grundlagens skydd av kroppslig integritet. Ingen ska tvångsvaccineras i Sverige. Det är viktigt att respektera rättsordningen. Tilltron till den kräver att medborgarna kan lita på att det allmänna med full kraft skyddar deras hälsa.  Arbetsgivarnas krav på vilka de ska anställa och avskeda griper in i denna rättighetsordning där facket har en viktig roll för att freda individernas kroppsliga integritet.
Men krafttag måste till för att både minska vaccinklyftan och konflikten mellan låg- och högvaccinerade. Tilltro kräver både att människor inte kan utsättas för tvångsvaccinering, enligt regeringsformens principer och att staten kan skydda befolkningens hälsa.
Farshid Jalalvand, själv uppvuxen i ett miljonprogram i Malmö, säger i SvD att många regioner inte förstår hur allvarligt problemet är. Hans kritik visar att det offentliga Sverige inte tagit grupperna med låga inkomster, låg utbildning och låg tillit till myndigheter på allvar.
»Jag tror att man måste vara på plats, försöka nå de här människorna genom dem som de har förtroende för, som läkare och experter från de egna områdena.«
Den låga vaccinviljan följer också av att ytterst få i invandrartäta områden tar del av svenska medier. Ingen kommer heller att logga in på Folkhälsomyndighetens arabiskspråkiga hemsida, tillägger han.
»Om någon de har förtroende för kan nå fram till dem så kan de förklara att de borde vara oroliga för delta, inte för vaccinen.«
Uppsalas klassiska metod att skicka ut förbokade tider har varit succé inte minst för de yngre åldersgrupperna där mer än 8 av 10 nu är vaccinerade, men har också bidragit till att minska vaccinklyftan, visar SvD:s siffror. Varför jobbar inte alla regioner likadant?
I Södertälje har en vaccinationsbuss utanför kyrkan i samband med gudstjänst varit framgångsrikt, rapporterar SVT Stockholms lokalnyheter. Fler sådana initiativ behöver spridas över landet.

Hela strategin bakom att samhället öppnas igen bygger på att en stor majoritet är vaccinerad, vilket också leder till svåra avvägningar och beslut.
Det handlar ju även om ett moraliskt och etiskt ansvar från en grupp som är i överläge, jämfört med de sjuka och sköra som är beroende av dem som utför vården, som riksdagsledamoten och tidigare regionpolitikern Dag Larsson (S) framhöll i Agenda.
Är inte vaccinationskrav för vårdanställda lika viktigt som att barnmorskor inte ska kunna vägra att utföra aborter?
Hur ska fler ”låglitare” förmås att vaccinera sig om de som representerar de vanligaste vårdyrkena inte själva vill göra det?