ledare Pandemins efterskalv kräver att demokratiska partier inte nöjer sig med att hänvisa till experter, annars riskerar utvecklingen att bli allt farligare. 

När flera länder, pressade av accelererande smittspridning, återigen stänger ned bubblar frustrationen. Kommer folk orka – en gång till? Vaccinet skulle ju lösa allt. Ändå tycks det som om det inte finns något slut i sikte.
En blick på den aktuella infektionstakten i Europa är en kalldusch. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar i en prognos att uppemot 700 000 personer riskerar att dö i sviterna av covid-19 fram till våren 2022.

Förra veckan blev Österrike första land i västvärlden att införa obligatorisk vaccinering för befolkningen. Det i kombination med ytterligare nedstängningar av samhället har fått nya protester att blossa upp. Jämfört med tidigare demonstrationer har extremhögern flyttat fram positionerna rejält. Sida vid sida med vaccinmotståndare och konspirationsteoretiker finns numera även representanter för högerextrema Frihetspartiet och etnopluralistiska Identitära rörelsen, liksom diverse nynazister och förintelseförnekare.

Enda sättet att sticka hål på lämmeltåget av vaccinmotståndare är att visa att demokratin levererar.

I Australien är rörelsen mot nedstängningar och vaccinationer ännu brokigare. Sedan de första protesterna under förra sommaren har personer med kopplingar till alternativmedicin, nyandlighet och blufföretag inom hälsa gått samman med högerextrema grupper. Den nya koalitionen gör det möjligt för rörelser att dra nytta av varandra och verka ömsesidigt förstärkande under gemensamma paroller. Förra månaden blev det högernationalistiska United Australia Party, som kombinerar främlingsfientlighet med vaccinmotstånd och klimatförnekelse, dessutom landets största parti med över 70 000 medlemmar.

Bägge exemplen visar hur radikaliseringen av vaccinmotståndare är potentiellt politiskt sprängstoff. De nya koalitionerna samlar människor som tidigare inte lockats av extremhögern. Luddiga budskap om frihet integritet grumlar bakomliggande, fascistiska ideologier.  Vaccineringen kopplas samman med gamla konspirationsteorier som New world order och folkvalda politiker liknas vid diktatorer. De nya rörelserna har varit som mest framgångsrika bland vita kvinnor och grupper av män som upplever social isolering eller missgynnade av det rådande politiska styret.

Storleken och synligheten på vaccinmotståndarnas proteströrelser har pendlat under pandemin. Perioder av fallande infektioner har minskat aktiviteten. Fler nya fall och fler restriktioner har fungerat som bränsle. Fenomenet är inte nytt. Perioder av kraftiga strukturella förändringar och kriser är bördig jord för både konspirationer och extrema politiska grupperingar.

Alltmer tyder på att covid-19 och dess varianter är en del av det nya normala. Det är solklart att vaccin skyddar människoliv. För att trycka tillbaka de extrema rörelserna krävs motkrafter som förmår formulera hur vacciner hänger samman med samhällsbygget. Som agerar demokratiska grindvakter mot desinformation, våld och samhällsomstörtande verksamhet.

Men demokratiska partier måste också erbjuda svar på pandemins strukturella efterskalv: social isolering, djupare klassklyftor och ett urholkat förtroende för staten. Det räcker inte att hänvisa till myndigheter eller forskare. Politikens enskilt viktigaste uppgift är att kanalisera frustration, ilska och vrede genom politiska partier med olika mål och ideologier. Med andra ord: enda sättet att sticka hål på lämmeltåget av foliehattar, nynazister och vaccinmotståndare är att visa att demokratin levererar. Att det går att öka jämlikheten och samhörigheten. Och att splittring och rädsla leder mot avgrunden.