Polisens registrering av romer är ett grovt övertramp – med mörka historiska kopplingar. De ansvariga för detta måste avskedas. Det skriver artisten och debattören Hans Caldaras.

1942–1943, när nazisterna härjade som mest i Europa, fick polisen som uppgift av regeringen att rigoröst kartlägga varenda rom och jude i landet. Det är lite drygt 70 år sedan – och än i dag har inte maktapparaten erkänt vilket motiv som låg bakom denna registrering.

Bland offren var min mor och hennes familj, som tvingades att föra en ambulerande tillvaro och leva i utanförskap. Polisens registrering såg man som ett allvarligt hot och den förknippades med oroligheterna ute i Europa, vilket var skrämmande nog.

Ryktena hade spritt sig till Sverige att judar och romer var nazisternas främsta måltavla, att de utsattes för massavrättningar och att de transporterades till koncentrationsläger i bland annat Polen. Vid den här tiden fanns det en utbredd sympati för Hitler och hans politik här i landet. Bland annat hos media, studentkåren, regering och politiker – som samtidigt var medvetna om att judar och romer i våra grannländer Danmark och Norge deporterades till nazisternas koncentrationsläger. Många nekades också att ta sig över Sveriges gränser när de försökte fly från nazisternas våld.

Nu har det skett igen. Polisen i Skåne har under flera års tid systematiskt registrerat flera tusen romer. Man kan undra hur detta kunde ske och vad som är motivet denna gång. Är det återigen just på grund av att de är romer? Ostraffade och tusentals barn är offer för detta rasistiska övergrepp.

Polisen, som ansvarar för registreringen, försvarar sig med att den inte baseras på etnicitet, utan på kriminella grupperingar. Ett sådant argument håller inte och är absolut inte försvarbar. Handlingen är i strid med internationell rätt och gällande svensk lagstiftning – och är kriminell i sig.

Den signalerar tydlig antiziganism och är ett allvarligt brott mot vårt rättssamhälle och som måste få rättsliga följder. Regeringen måste ställa de ansvariga till svars för att markera att detta är totalt oacceptabelt och är i allra högsta grad en skam för Sverige.

Internationellt har man reagerat med stor förvåning över att Sverige – som anses vara en förebild när det gäller mänskliga rättigheter och människors lika värde – har begått samma grova övertramp gentemot romer som till exempel Ungern gentemot judar och romer (något som Sverige starkt har tagit avstånd ifrån).

Många med romskt påbrå har under det senaste dygnet visa stor oro för vad dessa registreringar kan resultera i – eftersom man har en lång historia att gå på. Bland dem en familjemedlem som aldrig har varit i olag med polisen och som undrade hur han skulle få reda på om han och hans lille son var registrerade. Jag försökte lugna honom, men oron finns ändå där. Vilket vittnar om hur en stor del av den romska befolkningen i landet känner sig i dag.

Skånepolisens agerande har gjort stor skada för hela poliskåren i landet. Tilliten för polis och samhället förvärras hos den yngre generationen romer och andra utsatta minoriteter, fördomarna får fäste. Polisens hänsynslösa agerande leder till att de tappar tron på rättsväsendet och den trygghet samhällets beskyddare ska stå för. Det kan i sig leda till att man tappar förtroendet för sitt land.

De poliser som har satt detta i system att utpeka oskyldiga människor som kriminella har gjort mycket skada i arbetet att skapa ett rättvist och tryggt samhälle. De måste entledigas från sina ansvarsfyllda poster eftersom de har missfärgat en hel yrkeskår och skandaliserat vårt land.

Hans Caldaras, artist, författare och debattör.