Bild: David Bicho.

Öppet brev från Handels till AP-fondernas etikråd: Redovisa vad som motiverar AP-fondernas innehav i Walmart, Etikrådet!

Öppet brev till John Howchin, generalsekreterare hos Etikrådet för AP-fonderna, från Handelsanställdas förbunds ordförande Lars-Anders Häggström.

Handels är starkt kritiskt till AP-fondernas innehav i Walmart, ett företag som är internationellt ökänt för sin antifackliga politik. Vi har i vår yrkesinternational, UNI, tagit ett enhälligt beslut om bojkott. Att Första, Tredje och Fjärde AP-fonden fortfarande låter pensionspengar gå till investeringar i Walmart är så dumt att det är pinsamt. Men framför allt är det ur vår synvinkel djupt oetiskt.

Vi vänder oss till er med oro och en rad frågor efter att företrädare för Etikrådet för Första-Fjärde AP-fonden de senaste dagarna i medier uttryckt sitt stöd för fortsatt innehav. Att som generalsekreterare tala om att rådet i flera år försökt påverka bolaget, men att det tar tid och att det inte finns några planer på försäljning – “Det finns ingen tidsgräns satt och dialogen fortsätter” (DN 2013-09-11) – är något vi tyvärr har anledning att ifrågasätta. Vi vet att Walmarts personalpolitik är lika usel som tidigare och att företaget vägrar att ha med facket att göra.

Därför vill Handels nu ha ett öppet svar på:
Vad har styrelsen i Etikrådet gjort konkret för att påverka Walmart?
Vilka kontakter har tagits i dialogen med bolaget?
Hur har Etikrådet påverkat Walmart?
Hur länge har försöken till påverkan pågått?
Finns det något som dokumenterar försöken till förändrad personalpolitik, brev eller telefonsamtal?

Det enda vi vet är att rådet självt, i sin årsrapport, konstaterade att dialogen med Walmart förra året stannade av och att det inte finns några tecken på framsteg när det gäller två miljoner medarbetares rättigheter. Det väcker därför frågan om vad Etikrådet har för regler för fondinnehav i sig. Lagen säger att fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö, men utan att göra avkall på det övergripande målet på hög avkastning. Uppenbart drar Etikrådet andra slutsatser än en av fonderna inom rådet, Andra AP-fonden, som sålde sitt aktieinnehav i Walmart för flera år sedan. Sjunde AP-fonden har också svartlistat bolaget på grund av antifackligt agerande i USA.

Att Etikrådet har dialog som ledord ser fint ut på pappret. När det gäller Walmart har vi dock små förhoppningar. Genom UNI och våra fackliga systerorganisationer, främst i USA, vet vi hur försöken till dialog brutalt avfärdas. Vi kan bara beklaga att fackliga företrädare i AP-fondernas styrelser inte reagerat på Etikrådets hållning och har försökt stoppa innehav i Walmart. Handels har tagit kontakt med dem och nu förväntar vi oss att fackets företrädare kraftfullt tar avstånd från aktieinnehav i Walmart. Vår gemensamma hållning är helt klar: Inga svenska pensionspengar ska gå till världsledande bolag inom union busting.

Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Handels