Axel Hallberg

Moderaternas omsvängning i migrationsfrågor och förslag om ett kvotflyktingsystem är inget annat än en inhuman politik, skriver Axel Hallberg, språkrör för Grön Ungdom.

Moderaterna fortsätter att föra en allt hårdare migrationspolitik. Istället för att välkomna de som flyr från krig och förtryck vill Moderaterna måla ut invandring som dyrt och farligt, genom att prata om kostnader och otrygghet.

Att värdera människoliv i kronor och ören och ställa grupp mot grupp är en obehaglig och inhuman väg att gå. Grön Ungdom vill genom medmänsklig migrations- och etableringspolitik ge de som flyr skydd i Sverige och möjlighet att inkluderas i samhället.

I höstas gick Moderaterna ut med att de vill avskaffa asylrätten. https://www.svd.se/m-skarper-sin-migrationspolitik

Asylrätten har historiskt betytt otroligt mycket. Den har garanterat att människor som förtrycks har haft en utväg. Istället vill Moderaterna se enbart ett kvotflyktingsystem. Att ta emot fler kvotflyktingar är positivt. Det gör att fler från FN:s flyktingorgan UNHCR:s flyktingläger kan åka direkt till ett EU-land och slippa ta en farlig flyktväg.

Detta har Miljöpartiet och Grön Ungdom drivit länge. Det behövs fler lagliga vägar till EU för att färre ska dö på Medelhavet.

Med enbart ett kvotflyktingsystem finns risken att framtida populistiska politiker kan minska kvoten eller avskaffa den helt.

Det finns dock ingen motsättning mellan asylrätten och ett kvotflyktingsystem. Om Sverige övergår till enbart ett kvotflyktingsystem blir flyktingmottagande en kran som kan vridas på och av. Denna risk är anledningen till att asylrätten är just en rättighet. Med enbart ett kvotflyktingsystem finns risken att framtida populistiska politiker kan minska kvoten eller avskaffa den helt.

Nyligen presenterade Moderaterna ett förslag om att redovisa invandringens kostnader. Det är att slå in en öppen dörr. Likt resten av statens utgifter redovisas migrationens kostnader i statsbudgeten.

Men bakom förslaget finns en obehaglig retorik. Moderaterna vill måla upp bilden av att invandring är dyrt för Sverige, som ett argument för att hålla fast vid en inhuman politik. Migrationspolitik får aldrig reduceras till en fråga om kronor och ören. Det handlar om medmänsklighet.

Moderaternas omsvängning stannar inte vid avskaffad asylrätt och farlig retorik. För några veckor sedan föreslog Moderaterna att begränsa rätten till vård och utbildning för papperslösa. 2011 beslutade Alliansregeringen och Miljöpartiet att ge papperslösa barn den mänskliga rättigheten att gå i skolan.

Papperslösa vuxna fick också utökad rätt till vård. Nu har Moderaterna svängt 180 grader och vill begränsa papperslösas rättigheter. Det är inget annat än inhuman politik. Det barn som befinner sig i Sverige ska självklart få gå i skolan, även om barnet lever gömt med sina föräldrar. Moderaterna vill frånta en redan utsatt grupp rätt till vård och utbildning och på så sätt göra deras tillvaro än mer odräglig.

Moderaterna talar om att ta människors oro på allvar. Att möta människors oro med att göra flyktingar och papperslösa till syndabockar är fegt och grymt. Diskussionen borde istället handla om vilket samhälle vi vill bygga tillsammans. Grön Ungdom vill bygga ett samhälle där alla är välkomna.

Vi är övertygade om att samhället blir bättre om de som flyr får skydd och möjlighet att inkluderas i samhället genom en medmänsklig etableringspolitik. Tillsammans kan vi bygga ett samhälle som håller ihop. Det är tragiskt att Moderaterna ställer grupp mot grupp och vill bygga ett samhälle för några få.

Axel Hallberg är Grön Ungdoms språkrör