Bild: Sverker Lindström

Den nya stadshusmajoriteten har all anledning att ta chansen att rätta till misstagen. Utred, granska och planera om nya Slussen, skriver Sverker Lindström.

Ta fram alliansens undangömda fakta och redovisa allt öppet. Utred, granska och planera om när det gäller hur nya Slussen ska byggas. Vädra ut. Skapa öppenhet. Så ser kraven ut på den nya majoriteten i Stockholms stadshus som måste agera snabbt. Haveriet för Nordinplanen är tydlig, men öppnar för nya tag.

Det viktigaste är att en av Sveriges viktigaste och vackraste trafikplatser måste fås att fungera – i framtiden – och under en förkortad men ändå lång ombyggnadstid.

Varje dag är Slussen infart (och utfart) till centrala Stockholm för 100 000 boende på Södermalm och hundratusentals andra från de södra förorterna. En kommunikationsplats för tunnelbana, bussar, bilar, cyklar och gående. Det får inte bli ett monument över arkitekturvärldens storstilande, men ibland föga imponerande tankar som den nuvarande planen.

Den nya regimen i stadshuset som snart tillträder har lovat en ”genomlysning av hela projektet” med experthjälp. Kör igång! Anlita de främsta experterna.

Här är några delar som måste ses över och ges ny planläggning.

Bussterminalen under havsnivån inne i Katarinaberget är en dålig idé. Den är stoppad av domstol och bör så förbli. Den är opraktisk och kanske farlig, ligger för långt från tunnelbanan, är dyrbar att bygga och är inte tänkt att bli klar förrän om uppemot tio år.

En utmärkt plats för bussarna från och till Nacka och Värmdö är invid Stadsgårdsleden vid sidan om det stora kontorshuset. Det kan byggas snabbt och fungera om några år. Då kan tågen från Saltsjöbaden nå ända fram till Slussen. Den onödiga och resenärsfientliga planen att stanna tågen vid Henriksdal i många år och bussa passagerarna till Slussen kan glömmas.

De så kallade mutpengarna till fastighetsbolaget som i Nordinplanen skulle bygga hus där bussterminalen bör ligga kan tas tillbaka om husen skrotas. Kan eventuellt fungera med överdäckning.

Den stora åttafiliga bron i förlängningen av Katarinavägen och ner mot Skeppsbron kan bantas och då fungera utan hindrande T-korsning med långa rödljusstopp vid Katarinahissen.

Bygg en regelgodkänd tunnel i två rör för Stadsgårdsleden istället för Nordin-planens illa genomtänkta tunnel. Förbättra säkerheten.

Det allra viktigaste är förstås att bygga Slussens nya trafiklösning med ny grundläggning och användning av moderna tankar om trafikreglering. Och det duger inte att planera för annars utdömda T-korsningar. Sådana är ju både gammaldags och närmast idiotiska när det går att skapa en karusell- eller rondellösning.

Och just detta är ju det smarta med nuvarande Slussen, det suveränt fungerande klöverbladssystemet från 1930-talet är ett fiffigt rondellsystem. Det är en trafikmodell som är supermodern i dag. Runt om i Europa byggs T-korsningar bort och ersätts med rondeller därför att de är smartare, sänker hastigheten, undviker kollisioner och olyckor. En avgörande fördel är att trafik flyter utan stopp som ger stillastående och avgasspyende bilar. Slussens rondellsystem är värt att ta vara på.

Det mest korkade i Nordinplanen är att alla fordon ska tvingas in i en enda möjlig väg, en T-korsning där trafiken från Hornsgatan ska möta trafiken från Katarinavägen. Där ska också rödljusen ge fotgångare möjlighet att passera.

Vem står för den idén, vem har planerat detta framtida kaos? Vem försvarar en sådan lösning? Lika illa är det med en planerad T-korsning inne i Söderledstunneln. Måste skrotas!

En annan onödig lösning är att alla som går mellan Gamla stan och Södermalm ska tvingas ner för att börja sin vandring långt ner vid en klaffbro på Slussnivån och sedan mötas av en hög brant trappa på vägen upp till Södermalmstorg. Rulltrappor är lösningen sägs det, men när de inte fungerar en vinterdag med is och halka. Vad händer då?

Det finns alltså en rad frågetecken i den nuvarande planen för nya Slussen. En allvarlig del är det provisorium som planeras under fyra år då Katarinavägen och påfarten till Skeppsbron ska vara avstängd. De många bussar som ska passera Slussen tvingas då till stora försinkande omvägar via Folkungagatan och Medborgarplatsen och ner i Söderledstunneln. Det är oacceptabelt. En ny plan kan hitta andra lösningar och kraftigt förkorta byggtiden.

Den nya stadshusmajoriteten har nu en möjlighet att rätta till alla misstag och skapa en demokratisk process kring ett av Stockholms viktigaste byggprojekt. Gör det! Ta makten från de tjänstemän som slåss för Nordin-planen.

Sverker Lindström, Journalist och författare