Valdagen närmar sig, söndagen den 9 juni är snart här. Använd din rösträtt och gör något stort. Rösta för fred, folkrätt och en tvåstatslösning.

Nu på söndag kan du göra något stort. Du kan stärka EU:s röst för fred. I Gaza pågår en humanitär katastrof. Över 14 000 barn har dödats sedan den 7 oktober. Sjukhus har bombats och många befinner sig på svältgränsen. Detta måste få ett slut genom ett omedelbart eldupphör och skydd för de civila som befinner sig på flykt.

Vad är högerns svar på detta? När FN:s generalförsamling röstat om eldupphör har Sverige lagt ner sin röst. När stödet till FN:s hjälporganisation UNRWA behövdes som mest pausades det av Sverige och flera andra länder. Runt om i Europa ser vi hur högerpartier och högerextrema försvarar Israels folkrättsbrott och försvårar möjligheterna för en tvåstatslösning.

Vi socialdemokrater fortsätter stå upp för både Palestina och Israel. I detta akuta läge ser vi att EU behöver vidta följande åtgärder snarast. För det första, att så länge Israel fortsätter kriget måste EU pausa handelsavtalet med Israel. Israels agerande behöver få konsekvenser, vilket det skulle få då EU är Israels största handelspartner.

För det andra att all gisslan måste släppas omedelbart. EU måste kräva att gisslan som terrororganisationen Hamas kidnappade i Israel den 7 oktober släpps. Även de tusentals palestinska politiska fångarna, varav många är barn, som hålls fängslade i Israel utan konkret brottsmisstanke, måste släppas.

För det tredje att de folkrättsbrott som har skett måste utredas så att de skyldiga kan ställas till svars. Därför måste EU stödja de internationella rättsinstansernas arbete så de kan utföra sina arbetsuppgifter utan hinder. Insamlandet av bevismaterial är avgörande för att kunna kräva ansvar från Netanyahus regering. Det de gör i Gaza går långt utöver vad som omfattas av rätten till självförsvar.

En ljusare framtid för palestinier och israeler är möjlig. EU bör därför med kraft stötta återuppbyggnaden av Gaza och stödja de palestinska makthavare som med demokratiska medel försöker bygga upp sin stat och hjälpa till att säkerställa att demokratiska val kan hållas. Att Hamas utmålas som internationellt språkrör för den palestinska befolkningen är inte bara fel i sak utan spelar även Netanyahu i händerna. Ockupationen av Palestina måste upphöra och fler EU-länder erkänna Palestina som en suverän stat för att få långsiktig fred i regionen.

Inget av detta är självklart om högern och de högerextrema får majoritet i EU-parlamentet. EU:s röst för fred behövs. Den kan du stärka med din valsedel. Rösta för fred och folkrätt senast nu på söndag.

Diana Ghafour, kandidat #17 till Europaparlamentet, Socialdemokraterna 

Klas Corbelius, ledamot Verkställande utskottet, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet