EU-valet Fascinerande att de trodde på sin ännu mera extrema valrörelsestrategi.

Den nya mätningen från SCB visade tydligt att EU-valet var ett avsteg från det opinionsläge som präglat svensk politik i flera år nu. Det som hänt efter valet för två år sedan, Socialdemokraternas uppgång, Liberalernas och Kristdemokraternas oerhört svaga ställning bland väljarna, har inte rubbats.

Det hindrar förstås inte att EU-valet var en fingervisning. Väljarna har alltid använt det för att visa sitt missnöje över något, och även missnöjesyttringar säger något om värderingarna i valmanskåren.

Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har med andra ord skäl att sträcka på sig.

Sverigedemokraterna har skäl att vara oroliga. Deras tillbakagång går inte att prata bort.

Jag tror ärligt talat inte att människor är så förtjusta i tanken på att stänga världen ute med murar

Åkesson, Jomshof och de andra i ledningen har i alla fall delvis skyllt på mediebevakningen kring den trollfabrik partiet har i sitt högkvarter. Ett stort antal heltidsanställda vars enda uppgift är att sprida rykten, desinformation, felaktiga associationer och (ja, även det) unkna skämt på internet.

Det är alltså mediebevakningen som är problemet, enligt Sverigedemokraternas ledning.

För trollfabrikerna kan ju inte vara orsaken till deras väljartapp. Det skulle rubba hela partiets självbild, som går ut på att de har svenska folket med sig mot det liberala klägget.

Men låt oss ändå pröva tanken att de inte har det.

Kanske var det så att många väljare som lutat åt SD genom TV4:s avslöjande (som borde vara självskrivet för Stora journalistpriset) fick upp ögonen för vad partiet är för något.

Låt oss även pröva tanken att väldigt många väljare som under de senaste åren gått från de etablerade partierna till SD inte är helt bekväma med den högerradikala förflyttning som partiet gjorde under valrörelsen, och som många andra politiker och opinionsbildare villigt hakat på.

Åkesson frontade valet med ”Vårt Europa bygger murar”. Jag tror ärligt talat inte att människor är så förtjusta i tanken på att stänga världen ute med murar, alldeles oberoende av vilken syn de har på nivåerna på invandringen.

Jag tror att många hickade till när SD inledde sin valfilm med påståendet att Socialdemokraterna är på väg att islamisera Sverige. Det är ett påstående hämtat direkt från internets allra mörkaste filterbubblor.

Jag tror att många tvekar inför påståendet att vi står inför ett ”folkutbyte”. Att många undrar vad den bilden av verkligheten ska leda till när det kommer till konkret politik. Är det grannen från Bosnien som ska ut ur landet? Eller kollegan med ursprung i Somalia? Eller kompisarna på barnens förskola, som flytt från kriget i Syrien?

Men Kristdemokraterna och debattörer som Ivar Arpi hakade mer än gärna på när SD flyttade positionerna ytterligare ett hack bort från humanismen. Arpi kopplade till och med de rödgrönas framgångar i valet med deras inställning till migration. ”Undrar varför de rödgröna driver en så generös migrationspolitik” skrev han på Twitter (en försök till ironi som ju inte ens stämmer, för Socialdemokraterna är i dag mycket restriktiva i sin hållning till invandringen).

Kan det möjligen föresväva Ivar Arpi och Sverigedemokraterna att förhållandet är det omvända? Att människor med invandrarbakgrund röstar på rödgröna partier för att de inte vill bli utslängda ur landet?

Det är egentligen fascinerande att Sverigedemokraterna var så övertygade om att en ännu hårdare linje, en ännu mera tydligt främlingsfientlig hållning, skulle gå hem hos väljarna.

Kanske beror det på att de ägnar för mycket tid i de filterbubblor de själva skapat.