Socialdemokraterna är tydliga – vi ska inte gå med i Nato. Men det är viktigt att vi förenklar samarbete med andra länder, skriver Björn von Sydow (S) och Alexandra Völker (S).

I går beslutade riksdagen om samförståndsavtal om värdlandsstöd med Nato. Avtalet undertecknades redan 2014. Det som riksdagen beslutade om i dag är nödvändiga lagändringar.

Förmåga till värdlandsstöd är en grundförutsättning för att kunna ge och ta emot militärt stöd. Det är ett avtal som är bra för Sverige och som underlättar samarbetet med Nato. Det är ett avtal som handlar om att ge och ta.

Med dagens säkerhetsläge och allt oroligare omvärld är det viktigt att vi stärker våra samarbeten med andra länder och organisationer inklusive Nato. När Sverige bjuder in Nato och andra länder för övningar, krishanteringsinsatser eller andra insatser är det viktigt att ha ett tydligt avtal som reglerar villkoren.

Ett avtal om värdlandsstöd skapar förutsättningar för att öka förmågan att ge och ta emot militärt stöd i linje med den solidariska säkerhetspolitiken. Avtalet förenklar övningssamarbetet och liksom i dag kommer det även i fortsättningen att krävas ett nationellt svenskt beslut om att bjuda in Nato innan något verksamhet sker.

Vi socialdemokrater är tydliga, vi vill inte gå med i Nato. Alltför många kritiker använder argumenten om att avtalet banar väg för medlemskap. Vi menar att avtalet egentligen inte innebär något nytt. Majoriteten av EU:s medlemsstater, 22 av 28 länder, är medlemmar i Nato och sedan flera år tillbaka övar vi försvar av vårt territorium med andra Natoländer, som exempelvis Danmark.

Inför varje militärövning i Sverige sker det ett omfattande juridiskt förarbete. Det är ett förarbete som reglerar frågor om exempelvis försäkringar, tullar, skyddsobjekt, straff och skatter för samarbetspartners från andra länder. För att förenkla och effektivisera denna process måste vi få ett juridiskt avtal på plats och det är precis det som värdlandsstödsavtalet med Nato syftar till.

Det har varit ett gediget arbete med avtalet där sex partier har förhandlat och står bakom beslutet. Bakgrunden till avtalet är att den 26 juni 2014 beslutade den dåvarande alliansregeringen att inleda förhandlingar med Nato om ett samförståndsavtal om värdlandsstöd i linje med det partnerskapsmål som regeringen beslutade om 2010 och 2012. Efter genomförda förhandlingar fattade regeringen den 28 augusti 2014 beslut om att avtalet skulle undertecknas. Processen skedde parallellt med Finland.

Den 4 september 2014 undertecknade således Sverige samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd »värdlandsstödsavtalet«. Finland undertecknade ett liknande avtal samma dag.

Det är viktigt att vi har breda överenskommelser i försvarsfrågor. Det är också viktigt att vi förenklar och effektiviserar processerna vad gäller övningar på vårt territorium tillsammans med andra länder.

Socialdemokraterna är tydliga – vi ska inte gå med i Nato. Men det är viktigt att vi förenklar samarbete med andra länder genom breda överenskommelser. Det är därför glädjande att vi nu har ett avtal med Nato på plats.

Björn von Sydow (S), riksdagsledamot, vice ordf. i Konstitutionsutskottet, försvarsminister 1997 – 2002.
Alexandra Völker (S), riksdagsledamot i försvarsutskottet