LO kör över den senaste kongressens demokratiskt fattade beslut och folkviljan om vinster i välfärden. Därför överlämnar vi i dag en protestskrivelse till LO:s ledning, skriver Folkkampanj för Gemensam Välfärd i Stockholm.

LO-styrelsens förhandlingsinvit till Vårdföretagarna för att ”hitta lösningar på vinstfrågan”, som Tobias Baudin, vice ordförande, uttryckte det i Dagens Nyheter, är ett slag mot LO-kongressens beslut om att fackföreningsrörelsen ska verka för en ”non-profit”-princip i välfärden.

Efter att inviten väckt en storm av kritik på Twitter, Facebook och i kommentarsfälten på olika debattsidor har bland annat Kjell Rautio, företrädare för LO-styrelsen, försvarat agerandet med att det skulle vara i linje med såväl LO-kongressens beslut som med LO:s tradition av att ta samhällsansvar via centraluppgörelser. Men även i förhållande till den utredning som LO-styrelsen gjorde av frågan i januari 2013 – där LO-styrelsen slog fast en ”vidare definition” av begreppet non-profit – är det svårt att tolka inviten som något annat än ett försök att kringgå LO-kongressens majoritetsbeslut.

Att, som Baudin gör i förhållande till riskkapitalkoncernernas intresseorganisation, börja denna invit med att försäkra motparten om att LO ”är för vinst i välfärden och att också företagen måste få gå med vinst” och uttrycka förhoppningen om att ”parterna skulle kunna hitta en lösning på vinstfrågan” sänder ut en helt annan signal. Det tyder på att LO-styrelsen redan innan denna förhandling börjat klargjort att man är för en ”less profit”-princip.

Fackföreningsrörelsen och medlemmarna borde inte tillåta LO-styrelsen att oemotsagd uttala sig på det här sättet i medlemmarnas namn. Kampen mot riskkapitalbolagen och andra bolag som bedriver verksamheten i vinstsyfte och deras plundring av vår gemensamma välfärd är av avgörande betydelse för framtiden, och LO:s medlemmar har via kongressbeslutet tydligt angett tonen för den roll fackföreningsrörelsen ska spela. Vi uppmanar därför LO-förbundens medlemmar och särskilt förtroendevalda på alla nivåer att högljutt protestera mot LO-styrelsens agerande.

Stå fast vid LO-kongressens tydliga non profit-linje!

Folkkampanj för Gemensam Välfärd Stockholm

En partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att att arbeta för utveckling av den gemensamma välfärden