Vladimir Ahmed

debatt Om vi menar på allvar att vi vill ha en bättre inkludering och motverka parallella samhällen så är vår skyldighet att ge nyanlända och utrikesfödda chansen till det, skriver Vladimir Ahmed, företrädare för organisationen Vi är Sverige.

Vi lever nu i en tid där idén om att ett samhälle byggd på mångfald och inkludering är möjlig – ifrågasätts mer än någonsin.

Vi måste nu ställa oss frågan – hur ska människor som kommer och befinner sig i vårt land få behålla sina kulturyttringar och samtidigt bli en del av ett inkluderande Sverige?

Och det är kanske just det vi har missat- nämligen att börja med att »inkludera« för att kunna »integrera«.

Då krävs det att vi vågar prata om samhällssyn, tillhörighet och om värderingar.

För om vi menar på allvar att vi vill ha en bättre inkludering och motverka parallella samhällen så är vår skyldighet att ge nyanlända och utrikesfödda chansen till det.

Samtal om dessa frågor måste därför vara en självklar del av all SFI – och skolundervisning i Sverige.

Därför arbetar nu organisationen Vi är Sverige för att fler nyanlända och utrikesfödda killar och män ska inkluderas i vårt Sverige.

Vi satsar särskilt på män – dels för att skapa trygga rum där nyanlända och utrikesfödda män kan få prata om svåra och tuffa frågor – som man inte har fått möjlighet till i varken hemlandet eller i Sverige.

Men också för att det spelar nästan ingen roll hur mycket insatser och resurser vi lägger på att stärka kvinnors plats i samhället om inte männen deltar i den processen.

Vi arbetar efter en 6 stegs-metod, där vi under 1h och 15min per tillfälle, i grupper väljer 6 olika ämnen som vi fördjupar oss i och hämtar stöd ifrån forskningen.

Integration är mer än att bara få ett jobb och en bostad. Det handlar också om inkludering, samhällssyn, tillhörighet, värderingar och om jämställdhet.

Vi diskuterar manlighet och om de förväntningar som finns på män utifrån uppväxtvillkor – samt om normer, hierarki, könsroller, makt och jämställdhet på SFI- gymnasie- och grundskolor.

Vårt mål är att få med fler nyanlända och utrikesfödda killar och män som engagerar sig i jämställdhets och inkluderings-frågor och som samtalar om det med andra nyanlända och utrikesfödda män. Det är själva nyckeln till låsningarna.

Integration är mer än att bara få ett jobb och en bostad. Det handlar också om inkludering, samhällssyn, tillhörighet, värderingar och om jämställdhet.

Jag är övertygad om att det i grunden är bra för ett samhälle att vi är olika – och att vara olika är det normala, det är så världen ser ut – det driver innovation och utveckling framåt.

Men vi måste arbeta för att leva under samma grund värderingar som driver oss alla mot ett gemensamt mål.

Dvs ett land där det som förenar oss människor emellan är värderingar som demokrati – ett folkstyre där makten delegeras nerifrån och uppåt – jämställdhet där kön ej spelar roll för vilka möjligheter du har i livet – frihet där du ej blir ifrågasatt eller dömd av samhället för dina val.

Det är värderingar som vi gemensamt måste bestämma, ska gälla och återspegla vårt samhälle i skolan, i arbetslivet, i relationen mellan man och kvinna samt i samhället generellt.

Oavsett kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Det är så vi skapar ett Sverige där ›VI‹ är Sverige.

Vladimir F Ahmed är  föreläsare och grundare av Vi är Sverige. 31 år, Västerås.

Vi är Sverige arbetar för att fler nyanlända och utrikesfödda män ska »inkluderas« i vårt Sverige.

Läs mer  Facebook och Instagram.