Vårdnadsbidraget och föräldrapenningen skapar en kvinno- och fattigdomsfälla för utrikes födda kvinnor utan arbete. Det skriver Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, som ligger under finansdepartementet i dag på Svenska Dagbladets Brännpunkt.

Det två författarna till ESO:s nya rapport skriver på SvD Brännpunkt att vårdnadsbidraget borde avskaffas och föräldraförsäkringen utredas.

”Med nuvarande utformning kan föräldrapenningen fungera som en form av socialbidrag under åtskilliga år efter invandringstidpunkten. Det blir en kvinno- och fattigdomsfälla som dessutom medför att barnen inte får tillträde till barnomsorg/förskola och tidig träning i svenska språket”, skriver författarna vidare.