Bengt Thorsson

debatt Personer i behov av rullstol riskerar att halka efter övriga medborgare när samhället digitaliseras. Dagens upphandlingsregler för medicintekniska hjälpmedel möjliggör inte ersättning för uppkopplad teknik. Det är dags att vi tillsammans prövar nya modeller, skriver Bengt Thorsson, vd för Permobil.

Den svenska vården ligger i tätposition inom bland annat digitala journaler, digitala recept och vårdappar – goda exempel på hur innovation kan stärka individens oberoende, inkludering och inflytande samtidigt som sjukvårdssystemet kan avlastas ekonomiskt. Siktet är inställt på att Sverige ska vara världsledande inom e-hälsa år 2025 – med en jämlik, effektiv, tillgänglig och säker vård där omsorg för individen är i centrum.

En viktig samhällsgrupp glöms dock ständigt bort i digitaliseringens utveckling, nämligen personer med funktionsvariationer. Det visar den erfarenhet som vi har samlat på oss under mer än 50 års utveckling av avancerade hjälpmedel för just personer med funktionsvariationer.

Alla vet vi att det finns stora fördelar med digitaliseringen för både individ och samhälle, nu måste vi hjälpas åt att bana väg för att alla ska ha möjlighet att ta del av den. För det första måste beslutsfattare anpassa systemet för offentlig upphandling av medicinska hjälpmedel till en ersättningsmodell som även omfattar uppkopplad teknik. För det andra krävs ett holistiskt synsätt – upphandlingar måste börja se bortom inköpspris och inkludera värdet av den prevention som en produkt ger; ökad livskvalitet och högre självständighet. Att erbjuda rätt produkter för individen kan frigöra resurser på andra platser inom hälso- och sjukvården. Alla skulle bli vinnare.

En uppkopplad rullstol ger stora hälsoekonomiska vinster.

I oktober påbörjades introduktionen av den senaste generationens rullstolar i Sverige – en ny typ av högteknologisk, smart rullstol som ökar användarnas trygghet och självständighet ytterligare. Eftersom dagens upphandlingsregler inte möjliggör ersättning för uppkopplad teknik kommer den nya tekniken att inkluderas – gratis. Uppkopplingen gör det möjligt för servicepersonal och hälso- och sjukvårdspersonal att arbeta preventivt och proaktivt. Generellt kan service på en rullstol idag ta uppåt tio dagar. Många av oss skulle aldrig acceptera att vara utan sin bil, telefon eller dator i mer än ett par dagar – föreställ dig då att vara utan en individanpassad rullstol i tio dagar med sängliggande som följd.

En uppkopplad rullstol ger stora hälsoekonomiska vinster. Tillgängligheten och friheten ökar för individen, exempelvis visar en app när batteriet bör laddas och hur långt man kan köra på batteriet. Sensorer känner av hur rullstolen används, och instruerar till positionsbyte. På detta vis förhindras tryckskador, smärta, ödem och andra åkommor kopplade till stillasittande. Även väntetiderna vid eventuell service kan reduceras eftersom servicetekniker nu tack vare den uppkopplad tekniken kan genomföra en felsökning på distans – ibland redan innan ett allvarligt fel uppstått.

Målet är inställt på att innovationer som den smarta rullstolen ska vara tillgängliga för alla. Vi är beredda att bidra med tid och kunskap för att bygga upp nya förutsättningar som gör det möjligt – i nära samarbete med användare och personer med mandat och kunskap inom privat entreprenörskap, offentlig verksamhet, forskning och politik. Gör vi detta på rätt sätt tillsammans kan vi både spara resurser och ge personer med funktionsvariationer förbättrade och jämlika livsvillkor.

Bengt Thorsson

Vd och koncernchef, Permobil