För en rödgrön regering med feministiska ambitioner borde det vara en självklarhet att förändra ett system som gynnar tjänstemän på bekostnad av arbetarklassens kvinnor.

Feministiskt initiativ presenterar i dag en rapport som visar på effekterna av dagens pensionssystem. En grupp urskiljer sig särskilt: kvinnor i arbetaryrken. De har på punkt efter punkt sämre villkor: lägre grad av anställningstrygghet, mer deltidsarbete, svagt inflytande över arbetstiden och arbetstider som ofta är förlagda till kvällar och nätter.

En fjärdedel av kvinnorna i arbetaryrken har dessutom tidsbegränsade anställningar, vilket ofta innebär lägre lön och sämre löneutveckling, och tillfälliga anställningar ger inte alltid tjänstepension. Efter ett helt yrkesliv blir pensionen ofta så liten att många arbetarklasskvinnor får leva sina sista år i fattigdom

För många kommer det beskedet som en obehaglig överraskning. Att kvinnor generellt sett är föräldralediga mer, deltidsarbetar mer, studerar mer, har lägre lön och oftare lämnar arbetslivet i förtid slår hårt mot kvinnors pensioner.

Dagens pensionssystem är inte bara orättvist utan också väldigt svårt att förstå sig på. Ett hopkok av statlig allmän pension, kollektivavtalade tjänstepensioner, privat pensionssparande och om den är tillräckligt låg, olika former av ekonomiskt stöd. Att räkna ut hur stor din pension blir är i princip omöjligt, och när du väl vet är ofta försent.

Feministiskt initiativ menar att det är statens ansvar att garantera invånarnas ekonomiska grundtrygghet som pensionärer. Ansvaret kan inte skjutas över till arbetsgivare och individerna själva. Ett av de nationella jämställdhetsmålen handlar om ekonomisk jämställdhet livet ut. Det betyder såväl jämställda löner som pensioner. Men vi kan inte vänta på jämställda löner innan vi gör något åt pensionssystemet. Som feminister kräver vi reformer nu!

Feministiskt initiativ vill ha en välfärd värd namnet.

Pensionerna ska jämna ut köns- och klassklyftor i stället för att som nu cementera och utöka dem. Vi har inget emot att de som tjänar mer också får ut mer i pension. Men det får inte vara på bekostnad av att allt fler grupper så som kvinnor, invandrade, sjuka, arbetslösa eller de med osäkra anställningar får ständiga försämringar. Så kan vi inte ha det.

Feministiskt initiativs förslag för rättvisa pensioner:
Höj garantipensionen – en pension ska minst nå till EU:s nedre gräns för fattigdom.
Skrota PPM – använd pengarna för att stärka det allmänna pensionssystemet istället för att spekulera med dem på börsen.
Grunda den allmänna pensionen på den genomsnittliga inkomsten under de 20 bästa åren. 30 år ger full pensionsrätt. Barnår, studier, arbetslöshet och sjukdom ska inte straffa sig i pensionskuverten.
Avskaffa pensionsgruppen – släpp pensionsdebatten fri i de offentliga samtalen.
Skriv om direktiven till AP-fonderna så att investeringarna sker med respekt för mänskliga rättigheter och internationella klimatmål. Vi vill inte att pensionspengar investeras i projekt som inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter och viktiga miljömål.

För en rödgrön regering med feministiska ambitioner borde det vara en självklarhet att förändra ett system som gynnar tjänstemän på bekostnad av arbetarklassens kvinnor. Det är inte omöjligt, men det kräver mod!

Gudrun Schyman (Fi)
Lotten Sunna (Fi)