replik Anders Jonsson upprepar felaktiga påståenden om Havs- och vattenmyndighetens arbete, skriver myndighetens Johan Kling. Anders Jonsson svarar direkt.

I en krönika i Dagens Arena upprepar Anders Jonsson de felaktiga påståenden om Havs- och vattenmyndighetens arbete med vattenkraftens miljöprövning som förekommit flera gånger i media den senaste tiden. Anders Jonsson skriver bland annat följande: ”… ägnar sig Havs- och vattenmyndigheten (HaV), de fem regionala vattenmyndigheterna och de 21 länsstyrelserna åt att systematiskt montera ner ett stort antal av de mindre vattenkraftverken i Sverige.” Det stämmer som sagt inte och vi vill göra ett klarläggande även i detta forum:

Sveriges riksdag beslutade 2018 om nya bestämmelser som gäller vattenkraften i Sverige. Havs- och vattenmyndigheten har därefter, på regeringens uppdrag, tillsammans med Energimyndigheten och Svenska kraftnät, utarbetat en nationell plan för att ge svensk vattenkraft moderna miljövillkor. Det innebär, enligt förordning om vattenverksamheter, villkor som bestäms enligt Miljöbalken och som inte är äldre än 40 år.

Den 25 juni 2020 tog regeringen beslut om att planen ska genomföras. 1 februari lämnades de första ansökningarna in till mark- och miljödomstolarna där varje anläggning kommer att prövas mot gällande lagstiftning. Exempel på moderna miljövillkor kan vara fiskpassager förbi vandringshinder eller att vatten ska spillas i torrfåror.

Ingenstans i lagstiftningen, planen eller i instruktionerna från regeringen står det att ”myndigheterna ska riva ut tusentals vattenkraftverk.” Vad det handlar om är ett 20-årigt arbete där cirka 2 000 vattenkraftverk ska omprövas för att få moderna miljövillkor. Omprövning innebär att verksamheterna fortsatt ska kunna bedrivas, men med uppdaterade miljövillkor. Hela arbetet ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. En fond som etablerats av vattenkraftsindustrin själva stödjer och delfinansierar prövningsarbetet och eventuella åtgärder.

 

Johan Kling, chef avdelningen för vattenförvaltning, HaV

***

Anders Jonsson svarar direkt:

I min krönika beskrev jag den frustration som jag hört från ett antal landshövdingar över hur miljöenheterna tagit över landets länsstyrelser. Jag blev påmind om detta när jag läste vad Thomas Sandberg, ordförande i Svensk Vattenkraftsförening, skrev i Dagens Nyheter om bland annat Havs- och vattenmyndighetens behandling av EU:s vattendirektiv.
Jag citerade Sandberg i min text.
Nu hävdar Johan Kling, avdelningschef på HaV, att det Thomas Sandberg skrev på DN-Debatt inte stämmer.
Min text var ett försök att peka på de frustration som finns över behandlingen av miljöärenden. Förhoppningsvis kan krönikan bidra till att reda ut vad som egentligen gäller för behandlingen av småskalig vattenkraft.