Anders Jonsson Stoppa gasen

Krönika Om Putin trodde att han kunde splittra Europa har kriget i Ukraina lett till det rakt motsatta. 

EU borde kunna samla sig till ett beslut om importstopp för rysk olja och gas. Tack vare eller på grund av den gemensamma elmarknaden, beroende på hur man ser det, borde det vara möjligt att solidariskt fördela de kostnader och umbäranden som ett importstopp skulle föra med sig.

Prishöjningar och försämringar i levnadsstandard är ett pris som är värt att ta för att strypa inflödet av dollar till Ryssland och därmed kraftigt försvåra finansieringen av kriget i Ukraina.
Sverige bör därför driva på för ett importstopp inom EU.

Det är uppenbart att Vladimir Putins och Rysslands agerande är obegripligt för oss i väst. Så gott som alla kommentarer och analyser går i den riktningen. Kriget sägas vara början till slutet för Vladimir Putin. Läs exempelvis Anna-Lena Laurén och Peter Englund i DN.

kriget sätter fart på arbetet med att bygga ut energikällor

Vi får se hur det går med det. Det sägs att Putin vill splittra Europa och fördröja utvecklingen av förnybar energi. Om det är den långsiktiga strategin så kan man konstatera att han skjutit sig själv i foten.

Dels för att kriget sätter fart på arbetet med att bygga ut energikällor som alternativ till Rysslands fossila. Ingen i västvärlden vill vara beroende av rysk gas och olja efter invasionen av Ukraina.

Dels för att missnöjet med EU hade börjat växa i medlemsstaterna. Storbritannien hade redan lämnat, Polen och Ungern var på väg att straffa ut sig. Nationalismen var på frammarsch och även i lojala länder som Sverige växte irritationen över EU:s klåfingrighet.

Ska vi inte få bestämma själva hur vi ska avverka vår skog? Varför ska någon annan ha synpunkter på vår vattenkraft? Vi vill inte att EU ska tvinga på oss några minimilöner. Är det verkligen klokt med en gemensam elmarknad när priserna sticker iväg som de gjort i södra Sverige den här vintern?

Bara för att nämna några av de saker skyllts på det europeiska samarbetet de senaste månaderna.

När det gäller den gemensamma elmarknaden hade Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar börjat skära pipor i vassen. Sverige borde inte koppla upp fler kraftnät mot Europa. Helst borde Sverige stå fritt från EU:s energimarknad, enligt Dadgostar.

Det är lätt att tänka sig en fortsättning där Sverigedemokraterna och kanske några partier skulle ha hakat på. Med den parlamentariska situation som Sverige har och ett val som närmar sig vet man inte hur den frågan kunde ha utvecklats.

Men det var innan Vladimir Putin bestämde sig för att invadera Ukraina. Hade han suttit still i båten hade han förmodligen kunnat glädja sig åt ett EU som blivit alltmer splittrat. Men av skäl som vi i väst har svårt att förstå var det viktigare att försöka återupprätta Storryssland och förhindra att Ukraina närmade sig väst ytterligare.

Putin kastade tärningen och därmed tycks det inte finnas någon återvändo. Nu handlar det om att försvara demokrati och fredlig samexistens i Europa. Det måste vara en angelägenhet för alla länder utanför Rysslands kontroll.

Motreaktionen har också varit utomordentligt stark. I Ukraina sluter befolkningen upp bakom motståndet. EU har slutit leden, även länder närstående Putin som Ungern har gått med på kraftiga ekonomiska sanktioner mot Ryssland. Beslut om stora upprustningar av försvaret har tagits i ett antal länder. Sverige och Finland närmar sig NATO-medlemskap.

Om Vladimir Putin trodde att Europa var så splittrat att länderna skulle stå handfallna när invasionen beordrades så måste han rimligen vara riktigt snopen.

Men det som gjorts räcker inte. Det absolut mest effektiva medlet för att få stopp på Rysslands försök att ockupera Ukraina är att strypa importen av rysk olja och gas till Europa. Dollarintäkterna från den finansierar kriget.

Ett importstopp skulle innebära stora problem med värme- och elförsörjningen i delar av centrala Europa. Men det är umbäranden som måste tas. Tack vare den gemensamma elmarknaden borde det heller inte vara omöjligt att fördela bördorna solidariskt bland de länder som är anslutna.

Det är det värt för att få stopp på kriget och bidra till att Vladimir Putin försvinner in i historien.

 

Anders Jonsson har lång erfarenhet av politisk bevakning och har bland annat varit inrikeschef på Sveriges Radios Ekoredaktion.