Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nyhet Regeringen ska tillsätta en utredning för att reformera karensavdraget. Bra, tycker fackförbundet Kommunal. Men de vill också att det tillfälliga slopandet förlängs tills utredningen är klar nästa år.
– Smittspridningen finns alltid när man jobbar med människor i behov av vård och omsorg, säger Kommunals ordförande.

Under torsdagen ska regeringen besluta om att tillsätta en utredning som ska se över karensen. Det meddelade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) på morgonen.

– Det är dags att reformera karensavdraget och komma till rätta med den orättvisa som finns i dag utifrån hur karensavdraget påverkar olika utifrån kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden, sade han.

Utredningen får i uppdrag att analysera konsekvenserna av de tillfälliga reglerna som gällt under pandemin. Då Försäkringskassan betalat ut ersättning för karens. Nästa vecka återinförs de gamla reglerna.

Utredningen ska också analysera fördelningseffekterna samt de hälsoekonomiska konsekvenserna av karensavdraget. Utredningen ska vara klar 29 september 2023.

Syftet är att reglerna för karens och sjuklön ”ska få en utformning som bidrar till att inkomstbortfall under sjukdom bärs på ett mer solidariskt och fördelningspolitiskt träffsäkert sätt”. Detta eftersom människor som kan jobba hemifrån har större chans att undvika inkomstbortfallet, framhöll Ardalan Shekarabi. Till skillnad från de som måste arbeta på plats, som undersköterskor, barnskötare och byggnadsarbetare.

– Den ekonomiska tryggheten behöver stärkas för att motverka att människor går till jobbet sjuka, sade Ardalan Shekarabi.

Fackförbundet Kommunal startade för ett par veckor sedan en kampanj för att slopa karensavdraget för gott. På kort tid har de samlat nära 100 000 namnunderskrifter för frågan. De välkomnar nu utredningen.

– Det är ett första steg mot att avskaffa karensavdraget. Det är ett brett direktiv så vi förväntar oss att det slopas för gott, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård.

Men hon är kritisk mot att utredningen ska ta så lång tid. Det håller inte eftersom problemet med smittspridning finns här och nu och är ett stort problem för Kommunals medlemmar, understryker Malin Ragnegård. Även om man inte kallar det pandemi.

– Smittspridningen finns alltid när man arbetar med människor i behov av vård och omsorg. Vi anser därför att fram tills att utredningen är klar måste det här tillfälliga regelsystemet förlängas.

Under pandemin har det blivit uppenbart hur orättvist karensavdraget är, framhåller Malin Ragnegård. Samtidigt som vissa har kunnat jobba hemifrån har deras medlemmar behövt gå till jobbet sjuka eller vara hemma och bestraffats för det genom karensen.

Hon konstaterar att Kommunal kommer att fortsätta att driva frågan och kommer se till att den inte begravs i någon utredning och glöms bort. Hon tror också att det finns ett brett stöd i riksdagen för att slopa det.

– Socialdemokraterna har ett kongressbeslut och det finns andra partier som stöder det. Sen har samtliga riksdagspartiet erkänt att det är ett stort problem genom att ha hanterat och ändrat regelsystemet tillfälligt under pandemin. För att stoppa smittspridningen. Nu måste de bara förstå att smittspridningen inte försvinner bara för att covid-19 inte klassas som pandemi längre.