Bild: Lena Dahlström
Bild: Lena Dahlström

Fackens roll är att stå upp för arbetstagare. Vi delar gärna med oss av vår kunskap om regeringen vill motverka exploatering av papperslösa, skriver Bengt Sandberg, ordförande och Maria Östberg Svanelind, vice ordförande, Fackligt Center För Papperslösa.

Ännu en gång har regeringen presenterat åtgärder för att utvisa papperslösa snabbare. Ett av förslagen innebär utökade arbetsplatsinspektioner, med förevändningen om ordning och reda och med omtanke om de papperslösa som utnyttjas av skrupellösa arbetsgivare.

I en intervju med Ekot uttrycker justitie- och migrationsminister Morgan Johansson en önskan om att samarbete med fackliga organisationer ska ligga till grund för detta.

Den fackliga rörelsen har redan en strategi för att motverka utnyttjandet av papperslösa. Den strategin handlar om att försvara deras rättigheter och driva ärenden mot de arbetsgivare som utnyttjar dem. Den fackliga övertygelsen är att alla arbetstagare har rättigheter, oavsett migrationsstatus. Vår uppgift är att stå upp för de rättigheterna. Kampen handlar om att förhindra och motverka lönedumpning och att papperslösa utnyttjas. Det uppdraget och den politiska linjen kommer vi aldrig att tumma på.

Vår uppgift är däremot inte, och får aldrig bli, att agera angivare och migrationspolis. Vi är fria fackföreningar och står självständiga gentemot staten. Att kontrollera människors migrationsstatus är en uppgift för myndigheterna. Det samarbete justitie- och migrationsminister Morgan Johansson verkar tänka sig är oförenligt med vårt uppdrag att företräda papperslösa arbetstagare.

De nya förslagen är bara de senaste i ett led av åtgärder som syftar till att öka antalet genomförda utvisningar. Den politiska tävling som nu pågår om vilket parti som kan presentera de hårdaste, mest rigida och inhumana förslagen mot flyktingar och de papperslösa är ofta kontraproduktiv. Vi som möter de papperslösa ser att många av åtgärderna ofta får motsatt effekt.

Ett exempel är de nya ersättningsreglerna. Sedan den 1 juni har asylsökande som fått avslag inte längre rätt till ersättning. Det är en ordning som driver dem i händerna på de mest hänsynslösa arbetsgivarna och skapar grogrund för det utnyttjande som regeringen säger sig vilja sätta stopp för. De papperslösa lever ofta under helt omänskliga förhållanden. De tvingas för sin överlevnads skull gå med på fullständigt horribla löner, arbetsvillkor och bostadsförhållanden. De utnyttjas och tjänar småsummor i lön på sitt hårda arbete, en lön som de ofta luras på.

I förlängningen blir den hårda politiken mot papperslösa även ett arbetsmarknadsproblem då deras utsatthet sätter press på villkoren. I en situation där det räcker med en riskbedömning för att polisen ska genomföra en arbetsplatsinspektion kan flera följdproblem uppstå. Benägenheten att anmäla andra arbetsmiljöproblem till Arbetsmiljöverket kan minska eftersom det kan leda till en polisrazzia.

I rådande samhällsklimat är det lätt att glömma bort att även papperslösa har rättigheter. Vi vill därför påminna regeringen om att EU:s sanktionsdirektiv som de hänvisar till och som har genomförts i Sverige även ger papperslösa rätt till utebliven ersättning. Råder det brist på bevis finns en presumtion om tre månadslöner i nivå med kollektivavtalets lägstanivå. Vi undrar vad regeringen avser göra för att garantera att papperslösa som upptäcks i samband med de planerade arbetsplatsinspektionerna faktiskt får den ersättningen.

Vi har många års erfarenhet av att arbeta med papperslösa. Vi delar gärna med oss av den kunskap vi förvärvat om regeringen vill motverka exploatering av denna grupp som är den mest utsatta på svensk arbetsmarknad. Fackens roll är att stå upp för arbetstagare, inte att ange dem till polisen.

Bengt Sandberg, ordförande i Fackligt Center För Papperslösa
Maria Östberg Svanelind, vice ordförande Fackligt Center För Papperslösa