Överenskommelsen med Turkiet handlar om att slippa hantera flyktingar vid EU:s gräns, inte att demokratisera en totalitär stat. 

EU och Turkiet stärker sitt samarbete kring migration, efter uttrycklig vilja från båda parter. Det lät regeringen meddela under söndagen, efter att EU:s regeringschefer träffat Turkiets premiärminister Ahmet Davutoğlu.

Överenskommelsen rör bland annat så kallat humanitärt bistånd. Turkiet får 3 miljarder euro för att ”flyktingar i Turkiet ska få tillgång till utbildning, sjukvård och bättre integration i landet”. Men parterna är också överens om att Turkiet ska stärka sin gränskontroll och att kampen mot människosmuggling ska intensifieras.

I gengäld har Turkiet fått löfte om två möten per år med EU för att föra den i nuläget nästan stillastående processen om EU-medlemskap framåt. Planen är även att turkiska medborgare ska få resa fritt inom Schengen från och med slutet av 2016.

Och det låter ju bra. Situationen för de flyktingar som i dag lever i läger i Turkiet är miserabel. Det saknas mat och barnen får inte gå i skolan. För deras skull är hjälp i närområdet nödvändigt.

Frågan är om flyktingarna kommer att få den hjälp de behöver.

För EU har ingått ett mångmiljardavtal med en stat som står på randen till ett inbördeskrig mellan den turkiska militären och den kurdiska PKK-gerillan.

EU-kommissionens egen rapport om Turkiets arbete med att uppnå EU:s krav för medlemskap visar på, utöver problem med den interna säkerheten, allt större inskränkningar av yttrande-, press- och mötesfriheten.

President Recep Tayyip Erdogan har även vidtagit mått och steg för att knyta så mycket makt som möjligt till presidentämbetet.

Sammantaget ger det en bild av ett Turkiet som blir allt mer totalitärt. Turkietkännaren Halil Karaveli sa i söndagens Agenda att vi inte längre kan låtsas att Turkiet är en demokrati.

Ändå väljer EU att ingå en överenskommelse med Turkiet. De menar att en förutsättning för biståndet är krav på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.

Men EU:s vilja att komma överens med Turkiet handlar väldigt lite om en vilja att demokratisera en totalitär stat. Det är ett svepskäl för att slippa hantera de flyktingar som tar sig via Turkiet in i EU.

EU:s oförmåga att som samarbetsorgan hantera den humanitära katastrof som utspelar sig vid och inom EU:s gränser till följd av Syrienkriget, ter sig allt mer farsartad.

I stället för att bistå de egna medlemsstaterna med bidrag till flyktingmottagandet, väljer EU att legitimisera en diktatur.

Det är svårt att se att Turkiet kan eller vill ge de syriska flyktingarna ett bättre liv. Men EU sitter i knät på Erdogan för att kunna upprätthålla sin flyktingpolitik.

Därför kan de skänka tre miljarder euro till en stat som fängslar meningsmotståndare.