debatt Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Kommunal Stockholms län vill satsa på undersköterskor och skötare. Därför är vi idag överens om ett personallöfte i fyra punkter, skriver Jessica P Klemetsson. avdelningsordförande, Kommunal Stockholms län och Erika Ullberg (S), oppositionsråd, Stockholms läns landsting.

Vårdens pengar ska gå till vård och till att personalen får rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Vårdpersonal i Stockholms läns landsting betalar ett högt pris för att de styrande Landstingsmoderaterna låtit vårdens pengar gå till dyra privatiseringar, istället för till satsningar på personalen.

Vi vill se en ny politisk inriktning i Stockholms läns landsting där vårdpersonalens arbetsvillkor går först.

Vi menar att Stockholms läns landsting måste bli en modern arbetsgivare där medarbetare trivs och kan utvecklas i sitt yrke. Idag ställs orimliga krav på vårdpersonalen. Personalen slutar på grund av hög arbetsbelastning, dåliga arbetsvillkor och brist på återhämtning. Personalbristen är ett faktum.

Därför tvingas över 600 vårdplatser hållas stängda på våra akutsjukhus, och därför finns den längsta akutvårdskön i landet i Stockholms län.

Stockholms läns landsting måste bli en bra arbetsgivare som anställer fler undersköterskor och ger medarbetarna den uppskattning de behöver.

Uppskattningsvis saknas minst 5 300 undersköterskor i Stockholms län fram till 2020. Bristen inom sjukvården på erfarna undersköterskor med omvårdnadskompetens riskerar att förvärras framöver på grund av stora pensionsavgångar och ökade vårdbehov i länet. För att behålla och nyrekrytera kompetent personal och förbättra patientsäkerheten krävs kraftfulla åtgärder genom att satsa på bättre löner och arbetsvillkor för undersköterskor och skötare.

Det är tydligt att det behövs ett ny politisk inriktning i landstinget där satsningar på vårdpersonalen går före nya dyra privatiseringsprojekt.

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Kommunal Stockholms län vill satsa på undersköterskor och skötare.

Därför är vi idag överens om ett personallöfte med följande fyra punkter:

  • Lönelöfte. Gör en lönesatsning för undersköterskor inom dygnet-runt-verksamheter på akutsjukhusen.
  • Utbildningslöfte. Starta en undersköterskeutbildning med inriktning akut- och slutenvård samt fler specialiseringsutbildningar. Erbjud undersköterskor möjlighet till vidareutbildning med full lön.
  • Återhämtningslöfte. Gör fler försök med kortare veckoarbetstid som ger mer tid för återhämtning för all vårdpersonal inom dygnet-runt-verksamheter, så som det fungerar på akuten på Karolinska Huddinge.
  • Löfte om uppskattning. Visa uppskattning till vårdpersonalen genom mer generösa och rättvisare förmåner till medarbetarna, exempelvis gratis jullunch, friskvårdscheck, middag i samband med pension och liknande.

Stockholms läns landsting måste bli en bra arbetsgivare som anställer fler undersköterskor och ger medarbetarna den uppskattning de behöver.

Det är dags att satsa på omvårdnadsproffsen.

Jessica P Klemetsson, avdelningsordförande, Kommunal Stockholms län

Erika Ullberg (S), oppositionsråd, Stockholms läns landsting.