SD:s tilltänkta partigrupp i Europaparlamentet står för allt annat än är svensk öppenhet och humanism. Vilken politik kommer SD att ta ställning för? Det undrar Erik Scheller (FP) & Jakop Dalunde (MP).

En nationalistisk löpeld går genom Europa. I land efter land vinner partier med främlingsfientliga agendor stöd. I Frankrike heter de Front national, i Finland Sannfinländarna, i Storbritannien UKIP och i Italien Lega Nord. I Sverige representeras denna rörelse av Sverigedemokraterna.

I riksdagen lägger de förslag om att korta de tidsbegränsade uppehållstillstånden kraftigt och att helt ta bort permanenta uppehållstillstånd. Sverigedemokraterna föreslår att hemlösa som inte har svenskt medborgarskap ska utvisas till sina ursprungsländer, även om de har uppehållstillstånd.

Samma parti vill även att alla de som inväntar verkställighet av utvisningsbeslut omedelbart tas i fysiskt förvar för att förhindra brottslighet och svartarbete. Så tänker bara ett parti som ser alla asylsökande som förbrytare.

Sverigedemokraternas inträde i rikspolitiken är både ett stort misslyckande och djupt obehagligt. Det politiska Sverige har svarat med ett unisont avståndstagande. Det har varit både riktigt och viktigt.

Våra respektive partier har varit pådrivande för att få till stånd den migrationspolitiska uppgörelse mellan regeringen och Miljöpartiet, som gjort Sverige till det enda land i Europa som har mött inträdet av ett främlingsfientligt parti med mer öppenhet mot omvärlden i stället för mindre. Det kommer bli lättare för utsatta barn att få stanna i Sverige och papperslösa får rätt till skola och sjukvård.

Sverigedemokraterna har än så länge inte tillåtits påverka den svenska politiken. Den svenska parlamentariska ordningen har möjliggjort allianser för öppenhet.

I maj 2014 ställer samma parti upp i valet till Europaparlamentet. Där finns i motsats till i riksdagen få permanenta strukturer eller allianser. Sverigedemokraterna kommer genom sin tilltänkta partigrupp EFD vinna verkligt inflytande.

Våra respektive partier kommer fram till den 25:e maj nästa år att granska Sverigedemokraternas främlingsfientliga politik. Men vi vill också bidra till en ordentlig granskning av den europeiska partigrupp Sverigedemokraterna med all sannolikhet kommer att ingå i, tillsammans med Front national, Sannfinländarna och Lega Nord.

Vi kommer kräva besked av Sverigedemokraterna om hur de ställer sig till den politik EFD för och som partiet genom sitt medlemskap kommer stärka.

Låt oss ta tre konkreta exempel. För det första röstade EFD i höstas emot att integrera användningen av ett barnperspektiv vid hanteringen av asylansökningar från ensamkommande flyktingbarn. För det andra har EFD röstat emot rätten till en översättare vid domstolsförhandling och förhör om du som åtalad inte talar rättens språk. För det tredje har EFD röstat emot att EU:s byrå för grundläggande rättigheter skulle kontrollera om Litauens lag om förbud mot homosexuell propaganda strider mot EU-rätten.

Från vår sida är vi tydliga: Det ska finnas ett barnperspektiv när barn söker asyl, du ska ha rätt att som åtalad förstå en domstolsförhandling och EU att värna de mänskliga rättigheterna för alla, även HBT-personer.

Vi uppmanar Sverigedemokraterna att ge besked – försvarar ni EFD:s linje? Kommer ni i Europaparlamentet sluta upp bakom de systerpartier som där står för allt annat än är svensk öppenhet och humanism?

Erik Scheller (FP), nominerad till Europaparlamentet och förste vice ordförande i LUF
Jakop Dalunde (MP), nominerad till Europaparlamentet och fd språkrör Grön Ungdom