Mats Nörklit lånar ut sin penna till statsminister Stefan Löfven. (Bild: wikimedia, illustration: Lehån)

Fredagsversen 2020 är här. Värnskatten är borta, den uppluckrade arbetsrätten och marknadshyrorna är på väg. Statsministern rustar och ruvar för fortsatt strid. Vår versmakare Mats Nörklit lånar honom sin penna.

 

Mållös

Nu stundar nya tider.
Nu tar jag nya tag.
Nu blir det nya strider.
Nu väntar nästa slag.

Till gamla kampförtjänster
hör striden högerut.
Nu slår jag mest åt vänster.
Det har jag gjort förut.

Dock har jag ett bekymmer
som gör mig torr i mun.
Trots allt kostymen rymmer,
så känner jag mig tunn.

Trots all min makt att styra.
Vad ska jag ha den till?
Ack, goda råd är dyra!
Vad är det som jag vill?

Vad sjutton ska jag göra
när denna kamp är slut?
Blott fortsätta att köra?
Som vanligt? Som förut?

Jag vill behålla makten
Men makt att göra vad?
Ha kvar partikontakten?
Bli kvar i Rosenbad?

Det måste skötas smidigt,
men timmen är så sen
fast året är så tidigt.

Jag saknar ord.

/ Löfven

 

Versmakare: Mats Nörklit