Louise König, Johanna Sandahl, Johan Ununger, Lars Nellmer, Inger Källander och Anders Heimer.
Louise König, Johanna Sandahl, Johan Ununger, Lars Nellmer, Inger Källander och Anders Heimer.

Intresset för ekologiska livsmedel ökar i Sverige. Men produktionen halkar efter. Riksdagspolitiker måste satsa på eko, skriver sex företrädare för ekologiska livsmedel.

Den ekologiska produktionen står och stampar i Sverige, samtidigt som efterfrågan ökar. Konsumenterna vill ha ett bredare utbud av ekologiska livsmedel, men höga priser och dålig tillgänglighet gör att eko-produktionen inte får fart, trots att konsumtionen ökar.

Riksdagspolitikerna sviker konsumenter och bönder, genom att inte möjliggöra omställningen till ekologiskt. Satsa på eko, annars fortsätter vi tappa miljönytta och affärsmöjligheter.

Sverige ligger långt efter Danmark både när det gäller produktion och konsumtion av ekologiskt. De har högst ekoförsäljning i världen och konsumerar nästan dubbelt så mycket ekologiskt som oss. Varför?

Till stor del för att Danmark har en ambitiösare politik – som ger lägre priser på ekologiskt samt ett större utbud i butik. Oavsett politisk färg har danska regeringar sedan länge sett det ekologiska jordbruket som en spjutspets. I Sverige gör vi tvärt om och stimulerar först och främst det konventionella jordbruket.

Förra året ökade försäljningen av ekologiskt med 13 procent i Sverige, samtidigt har produktionen av ekologiskt slutat öka och antalet bönder som ställer om till ekologisk produktion har stått still för andra året i rad. Mycket på grund av att de ekonomiska villkoren för lantbrukarna har försämrats.

Den största anledningen till att människor väljer ekologiskt är av hälsoskäl. Det finns en oro över kemikalierna i vår mat, och cocktaileffekten, det vill säga när en mängd olika kemikalierester kan bilda farliga effekter, även när det ligger under gränsvärdena.

Andra positiva aspekter med ekologisk produktion är att den inte använder konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel, kontrollerar att djur får vara utomhus och utföra sina naturliga beteenden, att den bidrar till ökad biologisk mångfald och lägre klimatpåverkan.

Om eko ska lyfta i Sverige på riktigt är priset en viktig faktor. Med stimulerande politik skulle vi kunna få se lägre priser på ekologiskt i butik, precis som i Danmark.

När Coop sänkte priset på ekologiska varor i Veckans Eko-kampanjen ökade försäljningen av ekologiskt markant. På bara en vecka såldes till exempel lika mycket vindruvor som på drygt ett år och försäljningen av ekologiska och miljömärkta livsmedel ökade med 21 procent under 2013.

Av Coops 3,4 miljoner medlemmar anger 40 procent att frågor om ekologiskt jordbruk kommer att påverka vilket parti de tänker rösta på. Och de vill veta vad partierna vill göra i frågan.

Tyvärr är de flesta riksdagspartier mycket vaga om vad de vill. Coop – som är en av Sveriges största plattformar för ekologiskt livsmedel – satsar nu stort för att dra sitt strå till stacken.

Genom ökad tillgänglighet och lägre priser på ekologiskt subventioner Coop ekovaror i brist på att riksdagspolitikerna gör tillräckligt. Coop bidrar också med en sajt för Sveriges partiers ekolöften till svenskarna.

I dagsläget är det oklart vilka mål som regeringen egentligen har. Sveriges partier, ge oss bättre mat och hälsa – sätt eko på er agenda! Vi vill se en:

  • Politik med konkreta mål och planer som resulterar i mer eko
  • Forskningssatsning med riktade medel för ekologisk produktion
  • Stöd till innovation av produktionsteknik
  • Satsning på export av ekologiska varor
  • Finansiering av en svensk ekologisk branschorganisation, som kan ge utbildnings- och rådgivningsverksamhet och utveckla distributionskanaler, mm.

Låt det ekologiska jordbruket bli en spjutspets som får ligga i framkant och visa vägen till ett hållbarare Sverige.

Louise König, hållbarhetschef, Coop
Johanna Sandahl, vice ordförande, Naturskyddsföreningen
Johan Ununger, Vd, Saltå Kvarn AB
Lars Nellmer, Vd KRAV ekonomisk förening
Inger Källander, projektledare Ekologiskt Forum
Anders Heimer, projektledare Ekologiskt Forum