Sara Kukka-Salam ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet / Jesper Eneroth, vice ordförande,

Debatt När nu biståndsminister Peter Eriksson (MP) väljer att avgå bör Stefan Löfven utse en socialdemokrat på posten. Då kan biståndspolitiken bli ett kraftfullt verktyg för jämlikhet, fred och demokrati, skriver Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Den politiska veteranen, biståndsminister Peter Eriksson (MP) avgår inom kort. Det innebär att statsminister Stefan Löfven (S) står inför att genomföra en regeringsombildning. I det rådande världsläget är det lämpligt att posten denna gång tillfaller någon i det egna partiet.

»Bistånd« må oftast föra tankarna till katastrofhjälp, men Sveriges bistånd handlar i stor utsträckning om ett progressivt utvecklingssamarbete som ska bidra till fred, välstånd och demokrati i det långa perspektivet. Dessa viktiga värden är idag ställda inför stora globala utmaningar.

I sin jakt på profit agerar multinationella företag alltför ofta hänsynslöst mot innevånare och berövar dem möjligheter att försörja sig själva. Global uppvärmning kommer att göra naturresurser svårare att komma över, och med fattigdom och ojämlikhet följer snart social oro och politiska spänningar. Pandemin har lett till att många har kastats ut i en extremt prekär situation. Samtidigt har världens allra rikaste tillskansat sig ofattbara förmögenheter.

Socialdemokratin är den rörelse i Sverige som besitter de nödvändiga kunskaperna och erfarenheterna som behövs för att leda biståndsarbetet.

Globaliseringen har kommit för att stanna, men i dagsläget har den lett till ett jordklot som är uppdelat i vinnare och förlorare. Det ska vi ändra på. Världen behöver mer jämlikhetspolitik, som syftar till att sudda ut dessa skillnader mellan vinnare och förlorare. Ekonomisk forskning visar att generella välfärdssystem är det effektivaste sättet att åstadkomma jämlikhet. Detta är socialdemokratins paradgren.

Men det som gjort den svenska modellen för jämlikhetspolitik världsunik i sin effektivitet är också vår starka fackföreningsrörelse. Historien visar att fackföreningar är kraftfulla verktyg för att bekämpa fattigdom och höja människors levnadsstandard genom att mer makt på arbetsplatserna hamnar hos arbetarna själva, inom solidariska organisationer. När mer pengar på detta sätt går från storföretag till enskilda arbetare, så kan välstånd byggas underifrån, på en god demokratisk bas som bidrar till långsiktig och hållbar jämlikhet.

På många håll i världen organiserar sig idag modiga människor i politiska organisationer och i fackförbund för att åstadkomma långsiktig jämlikhet i sina hemländer. Det är viktigt att detta arbete stöttas och vi vill att fackligt, demokratiskt folkrörelsebistånd prioriteras i biståndspolitiken.

Socialdemokratin är den rörelse i Sverige som besitter de nödvändiga kunskaperna och erfarenheterna som behövs för att leda detta viktiga arbete. I vår tid behövs ett ledarskap som kan göra biståndspolitiken till ett kraftfullt verktyg för jämlikhet, fred och demokrati. Socialdemokratin är en global jämlikhetsrörelse. Vi ska alltid vara först med att höja blicken och skåda bortom de egna gränserna, mot de större behov som finns i världen.

Med all respekt för vårt samarbetsparti så borde det ändå, givet vår långa erfarenhet av jämlikhetspolitik i praktiken, vara naturligt att Socialdemokraterna nu väljer att själva tillsätta den viktiga biståndsministerposten.

Sara Kukka-Salam, ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Jesper Eneroth, vice ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet