Margo Akermark

Lagen om offentlig upphandling måste uppdateras och tydliggöra att kommuner och landsting kan skydda medborgarnas skattepengar från att hamna i skatteparadis, skriver företrädare för Attac, S och V.

Länge hävdades att det var problematiskt att ställa miljökrav och krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. I stället fokuserades det på lägsta pris och företagens rättigheter.

Vi välkomnar därför att EU-parlamentet nu fattat beslut om att reglerna för offentlig upphandling ska ändras. Hädanefter ska kommuner och landsting ställa tydliga krav på miljöhänsyn, sociala hänsyn och kollektivavtal.

Det är definitivt ett steg i rätt riktning, men vi är inte nöjda. När Kalmar och Malmö i sin upphandling försökt ställa krav på att anbudsgivare inte får ha koppling till skatteparadis har det stött på patrull. Med hänvisning till Lagen om offentlig upphandling har Konkurrensverket slagit fast att kravet ”strider mot principerna om icke-diskriminering, proportionalitet samt öppenhet”.

Kommuner som vill sätta stopp för skatteflykt via skatteparadis utpekas alltså som lagbrytare, medan riskkapitalister som satt i system att skattefiffla däremot skyddas. Det kan rimligtvis inte vara lagens intention.

Multinationella koncerner har satt i system att manipulera sin bokföring för att kunna föra över sina vinster obeskattade till skatteparadis. Ett sätt att synliggöra det och att avgöra hur mycket skatt som rätteligen ska betalas i varje land, är att ställa krav på så kallad land-för-land-redovisning.

När lagstiftningen inte längre är i samklang med det allmänna rättsmedvetandet är det politikernas demokratiska uppgift att ändra på lagen.

Aktiva medborgare och lokalpolitiker i länder som Norge, Finland, Frankrike, Spanien och Storbritannien driver därför på för krav på land-för-land-rapportering i upphandlingar och av banker som anlitas.

När nu EU tagit ett steg i rätt riktning är det vår förhoppning att Sveriges regering gör detsamma, det vill säga uppdaterar Lagen om offentlig upphandling så att det blir tydligt att kommuner och landsting kan skydda medborgarnas skattepengar från att hamna i skatteparadis.

Gunilla Andersson, Attac
Bertil Dahl
, kommunalråd (V) Kalmar
Carina Nilsson
, kommunalråd (S) Malmö