När regering och riksdag i panik stiftar lagar som äventyrar mänskliga rättigheter måste vi säga ifrån, skriver Micaela Kedhammar, Livija Ginters och Elin Jacobsson.

I dag torsdag ska Sveriges riksdag fatta beslut om regeringens förslag om id-kontroller. Propositionen “Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet” ska ge regeringen mandat att utfärda direktiv för id-kontroller på bussar, båtar och tåg.

Dessa kontroller ska utföras av transportpersonal och gäller för alla som reser in i landet, med syftet att minska antalet asylsökande i Sverige. Det så kallade transportöransvaret ska med andra ord gälla även för resor inom EU.

Enbart två partier har vågat gå emot förslaget: Centerpartiet och Vänsterpartiet. Samtliga övriga partier är redo att i någon grad implementera lagstiftning skriven i panik och som mötts av skarp kritik från flera håll. Bland annat Lagrådet och Justitiekanslern pekar på allvarliga brister i lagstiftningen som planeras träda i kraft redan 4 januari nästa år.

De allvarligaste konsekvenserna rör dock asylrätten. Man har hävdat att förslaget är till för att “trygga asylrätten” – men att värna genom inskränkningar är inte trovärdigt. Asylrätten är en mänsklig rättighet Sverige inte bara utan vidare kan avsäga sig ansvaret för.

En stor del av de som flyr till Sverige har inte de dokument som regeringen nu kräver. Vissa flyktinggrupper – kanske de som har allra störst behov av en tillflyktsort – ges nu inte ens möjlighet att få sin sak prövad. Eller, inte få sin sak prövad av andra än överarbetade konduktörer med liten möjlighet att avgöra någons asylskäl.

Att försvåra asylprocessen i en tid då det finns fler skäl än någonsin att underlätta den, och att försöka nå ner till absoluta minimumkrav inom EU är fruktansvärt. För att inte tala om att det är naivt att tro att ett sådant inskränkande skulle få andra EU-länder att bli bättre.

Vi kräver att detta omänskliga förslag slopas. När regering och riksdag i panik stiftar lagar som äventyrar mänskliga rättigheter måste vi säga ifrån, särskilt när det sker utan att ha beretts ordentligt.

I stället för att rasera rättsstaten, borde vi visa anständighet och stå upp för internationell solidaritet. Vi kräver att regeringen och övriga partier som ställer sig bakom förslaget tar sitt ansvar gentemot människor. Det är närmast verklighetsfrånvänt att tro att det är en nödvändighet att kompromissa med människoliv.

Införandet av id-kontroller är ingen nödvändighet, det finns mindre inskränkande alternativ. Vad som däremot är ett måste är en human asylpolitik och rättssäkerhet.

Micaela Kedhammar, debattör
Livija Ginters, debattör
Elin Jacobsson, debattör

Vi har tagit ett initiativ till en demonstration mot förslaget om införande av id-kontroller den 17 december. Initiativet är taget av privatpersoner och är partipolitiskt obundet.