ledare Länder i djup ekonomisk kris lär skära ner på biståndet. Det gör det viktigare än någonsin att se till att förbättra situationen för världens mesta biståndsgivare – migrantarbetarna.

När det nya coronaviruset börjar spridas i världens låginkomstländer drabbar det människor som ofta redan är försvagade av andra sjukdomar. Medellivslängden i de fattigaste länderna är bara strax över 50 år. 52,8 i Centralafrikanska republiken, 54,0 i Tchad. De tio länder i världen som hamnar längst ner på FNs utvecklingsprogram UNDP:s ranking över mänsklig utveckling ligger alla i Afrika. Där dör människor av sjukdomar som världssamfundet ägnat för lite uppmärksamhet i årtionden.

I världens låginkomstländer är den främsta dödsorsaken redan nu luftvägsinfektioner, tätt följt av diarré. Miljontals dör varje år av HIV/Aids, tuberkulos och malaria, också det sjukdomar som inte måste innebära en dödsdom.

Inför corona måste alla länder göra en trade-off: åtgärder som kan hjälpa sjukvårdssystemet att klara av att hantera covid-19, kan samtidigt skada folkhälsan. Här i Sverige kan det handla om att människor tvekar för länge innan de åker till akuten med en hjärtinfarkt, eller att cancer inte upptäcks för att screening som mammografi och provtagning för livmoderhalscancer ställs in när vården måste prioritera patienter med covid-19.

I en del låginkomstländer finns knappt någon vård att prioritera. David Miliband, chef för den stora biståndsorganisationen International Rescue Committee, påminner om att det finns fyra respiratorer totalt i Södra Sudan. I Sierra Leone finns det en.

Istället är det konsekvenserna för ekonomin som är farligast. Det är oerhört kostsamt att stänga ner ekonomin, och när det görs, så drabbas de fattiga värst. Värst är det i länder som saknar sociala skyddsnät. Där är nästan alla jobb informella. Där gäller: inget jobb, inga pengar till hyra, och ingen mat. I princip från en dag till en annan. Och inget jobb, ingen möjlighet att hämta ut mediciner eller uppsöka en läkare. Om den ekonomiska nedstängningen blir för brutal kommer dödligheten att öka i andra folksjukdomar. Som luftvägsinfektioner och magsjukdomar som kan behandlas med antibiotika, för den som har råd.

Remitteringar är pengar inslagna i kärlek.

Det är det som får en av Sveriges och världens främsta experter på global folkhälsa, Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, att varna för att åtgärderna för att bromsa smittspridningen kan leda till värre lidande än covid-19. ”Bristen på jobb, bristen på mat, bristen på läkemedel och det ökade våldet är det som oroar mig mest”, säger hon.

Krisen förvärras av att ekonomin tvärbromsar i hela världen: för många är en släkting utomlands en livlina. Förra året skickade migrantarbetare hem 554 miljarder dollar till låg- och medelinkomstländer . FN:s jordbruksfond IFAD räknar med att världens drygt 200 miljoner migrantarbetare hjälper till att försörja 800 miljoner människor. Nu är migrantarbetarna de första att förlora jobbet. Enligt Världsbankens prognos kommer remitteringarna att minska med tjugo procent, eller med 110 miljarder dollar.

Remitteringar är pengar inslagna i kärlek. De betalar för skolavgifter och skolböcker, läkarbesök och mediciner. De täcker både behov här och nu, och ger människor möjlighet att långsiktigt lyfta sig ur fattigdom. Pengarna som skickas från utlandet kan användas som grundplåt till ett litet företag, eller möjliggöra en investering i ett nytt, större hus, kanske med några rum som går att hyra ut, så att hushållskassan kan drygas ut med en till inkomst.

Remitteringar är det största flödet av pengar till medel- och låginkomstländerna, och det var mångdubbelt större än de 152,8 miljarder dollar som OECD-länderna gav i bistånd förra året.

Det är inte troligt att biståndet kommer att öka i år. Snarare kan givarländer i djup ekonomisk kris skära ner på sin solidaritet. Det gör det viktigare än någonsin att se till att förbättra situationen för världens mesta biståndsgivare – migrantarbetarna. Det handlar om att garantera dem värdiga arbetsvillkor och rimlig lön, och möjlighet att skicka hem sina livräddande pengar på ett säkert och billigt sätt.