Karin Wanngård Helene Hellmark Knutsson

Debatt Vi är medvetna om att bostadsmarknaden kan verka hopplös. Men tio års erfarenhet visar att bostadsgaranti för ungdomar fungerar. Därför vill vi nu gå vidare med garantin i fler kommuner, skriver Karin Wanngård (S) finansborgarråd i Stockholm, tillsammans med Helen Hellmark Knutsson, ordförande för S i Stockholms län.

Sedan 2008 har Sundbyberg en bostadsgaranti för ungdomar. När Socialdemokraterna i Stockholm nu vill införa samma system säger motståndarna att det är omöjligt. Samma sak sades inför beslutet i Sundbyberg men tio år med en fungerande garanti talar emot uppgivenheten.

Under perioden 2006 till 2014 sålde det dåvarande moderata styret i Stockholm ut närmare 30 000 hyresrätter samtidigt som nyproduktionen var otillräcklig.

Efter valet 2014 har utförsäljningarna tvärtom upphört och nyproduktionen slår rekord. Under de kommande åren beräknar Stockholm att bygga mellan 4000 och 5000 nya hyresrätter varje år.

Vi är medvetna om att bostadsmarknaden kan verka hopplös. En stark befolkningsökning kombinerat med utförsäljning och att moderatstyrda kommuner bygger alltför få hyresrätter har skapat en allt värre bostadsbrist.

Konsekvenserna är uppenbara. Det leder till att ungdomar som vill studera och arbeta i vår region flyr bostadsbristens Stockholm. Alternativet är ofrivilligt hemmaboende eller osäkert boende via marknadshyror på Blocket.

Det är den hopplösheten kritikerna spelar på. Det går inte bygga bort bostadsbristen, det är lika bra att låta marknaden styra, säger de. Därför vill nu Moderaterna i såväl Sundbyberg som Stockholm sälja ut tusentals hyresrätter och därför vill Moderaterna införa marknadshyra som beräknas höja hyrorna i Stockholmsregionen med minst 30 procent.

Det kommer göra boendet till en klassfråga och stänga ute ännu fler ungdomar.

Vi håller inte med kritikerna. Det går att göra något åt bostadsbristen men det kräver en medveten politik. Därför vill vi införa en bostadsgaranti i fler kommuner. Redan har Socialdemokraterna i exempelvis, Stockholm, Solna, Järfälla och Nynäshamn lovat att införa en garanti.

Låt oss kort visa att de som predikar hopplöshet har fel i sak med utgångspunkt i förslaget till garanti i Stockholm.

Hur ska vanliga ungdomar, utan stor förmögenhet, kunna få en egen lägenhet i Stockholm när M både säger nej till nya hyresrätter och vill sälja ut billiga hyresrätter?

Det är rätt med bostadsgaranti för ungdomar. En egen försörjning och en egen bostad är vägen till ett självständigt liv. Om man inte har ett politiskt åtagande för bostäder för unga blir boendet en fråga om föräldrarnas ekonomiska situation. Det är både irrationellt och moraliskt fel.

Garantin ska gälla ungdomar mellan 18 och 25 år – men ett ökat byggande av fler hyresrätter kommer göra det lättare även för andra grupper att komma in på bostadsmarknaden.

2017 lämnades det in 12 400 lägenheter till Stockholm stads bostadsförmedling medan det i åldersgruppen 18-24-åringar var i genomsnitt 5000 aktivt sökande ungdomar per årskull. Det finns med andra ord utrymme både för en ungdomsbostadsgaranti och bostäder även till andra grupper.

Det finns idag lägenheter med rimliga hyror och det går att bygga fler. I Stockholm används idag markpolitiken för att pressa ned hyrorna och med statligt investeringsstöd stimuleras bygget av ännu fler nya lägenheter med rimliga hyror.

Och vill man ha hyror som vanligt folk ha råd med borde det vara ett totalt stopp på att sälja ut äldre hyresrätter med lägre hyra och stopp för marknadshyror.

Vi är stolta över våra ambitioner. Vi har visat hur vi vill att fler ungdomar ska kunna få ett eget boende i Stockholm. Nu förväntar vi oss svar från Moderaterna.

Hur ska vanliga ungdomar, utan stor förmögenhet, kunna få en egen lägenhet i Stockholm när ni samtidigt både säger nej till nya hyresrätter och vill sälja ut billiga hyresrätter?

Karin Wanngård (S) är finansborgarråd Stockholm stad
Helene Hellmark Knutsson (S) är ordförande för Socialdemokraterna i Stockholms län, Ordförande i kommunstyrelsen i Sundbyberg 2001-2010.