Anna Hedh

Debatt Efter EU-valet i maj nästa år lämnar jag över till andra att ta vid. Det återstår mycket att göra. Under de senaste tre till fem åren har det skett en aktiv förflyttning till det sämre för jämställdheten i Europa, skriver Europaparlamentariker Anna Hedh (S).

Ett steg fram, och två tillbaka. Så är läget för jämställdheten i Europa just nu. Förra veckan röstade Irland igenom rätten till fri abort. Samtidigt vill den ungerska regeringen ge kvinnor betalt för att föda fler barn.

Och i Sverige röstade riksdagen förra veckan igenom en budget som innebär att den nya Jämställdhetsmyndigheten läggs ned.

I snart femton år har jag befunnit mig i frontlinjen av EU:s jämställdhetsarbete, som ledamot av EU-parlamentets jämställdhetsutskott. Men nu, efter tre långa mandatperioder, har jag bestämt mig för att det är dags att gå vidare till nya uppgifter.

Givetvis fortsätter jag att arbeta aktivt hela mandatperioden ut, men jag ställer inte upp för omval för en fjärde mandatperiod. Efter EU-valet i maj nästa år lämnar jag över till andra att ta vid.

För det återstår mycket att göra.

Enbart de senaste tre till fem åren har det skett en aktiv förflyttning till det sämre när det kommer till jämställdheten i Europa. Det kunde vi visa i en rapport från jämställdhetsutskottet härom veckan.

Kvinnor kommer att tjäna lika mycket som män  tidigast år 3018!

Bland annat står kvinnornas löner stilla. Så stilla att EU-kommissionen beräknar att kvinnor inte kommer att tjäna lika mycket som män förrän tidigast år 3018 (!).

Andelen kvinnor i EU:s nationella parlament sjunker också i takt med att högerextrema och nationalistiska partier vinner mark

I Ungern, där Moderaters och Kristdemokraters systerparti Fidesz sitter vid makten, finns inte längre över huvud taget några kvinnor i regeringen. Noll.

Dessutom har antalet kvinnliga ledamöter i det ungerska parlamentet sjunkit till endast tio procent, sedan Viktor Orbáns parti kom till makten.

Striderna för lika lön för lika arbete, kvinnors rätt till ekonomiskt självbestämmande, kampen mot mäns våld mot kvinnor, mot porrindustrin och för förbättrad kvinnohälsa har många gånger varit en tuff uppgift.

Inte bara för att en överväldigande majoritet av parlamentets ledamöter består av män, utan också på grund av den starkt konservativa majoriteten som präglat EU det senaste decenniet.

Därför skräms jag av de högerextremistiska vindar som nu blåser allt starkare över Europa. I land efter land ser vi hur aborträtten inskränks och hur organisationer som står upp för kvinnors rättigheter hindras att verka.

  • Ungern har sedan tidigare dragit in allt statligt stöd till kvinnojourer och förbjudit universitetsstudier i genusvetenskap.
  • Även i Polen har kvinnors rättigheter systematiskt inskränkts sedan det styrande partiet Lag och rättvisa kom till makten.

Till och med i Sverige – som med all rätt ofta framhålls som föredöme i jämställdhetsarbetet – till och med här höjs nu röster som vill inskränka aborträtten, avskaffa pappamånaderna i föräldraförsäkringen och införa sambeskattning. Allt i syfte att locka kvinnorna tillbaka till hemmet och till spisen.

I takt med att dessa rättigheter nedmonteras undermineras också kvinnors möjligheter att ta makten över sin egen ekonomi och ytterst sitt eget liv.

Förutom arbetet för jämställdhet har även människohandel varit ett av mina prioriterade områden i parlamentet.

Snart är det dags att på nytt se över EU:s lagstiftning om människohandel från år 2011, som jag var ansvarig för att ta fram.

Så länge konflikthärdarna i vår omvärld inte finner en lösning kommer också arbetet med att få till stånd en solidarisk flyktingpolitik i Europa att vara högt upp på agendan.

Som  talesperson för den socialdemokratiska gruppen i drogfrågor är jag särskilt stolt över arbetet för att komma åt och reglera den växande handeln med syntetiska droger i EU. Där hoppas jag att det samarbete över nationsgränserna som vi fått till stånd får fortsätta och utvecklas vidare.

Ytterst handlar EU-arbetet om att försvara vår demokrati och de grundläggande värderingar som vi står för. Mot rasism, mot diskriminering och mot de krafter som inte drar sig för att utnyttja människor för snöd vinnings skull.

Själv har jag alltid satt medborgarnas behov i första hand, inte marknadens. Nu hoppas jag att de som tar vid fortsätter att se till människorna bästa.

Anna Hedh är Europaparlamentariker (S).