Jan Strömdahl

debatt Fortum och Vattenfall vilseleder konsumenter genom att kalla sin el »100 procent fossilfri”. Men bolagen hävdar felaktigt att det betyder låga eller inga koldioxidutstläpp trots att en stor del av elen kommer från kärnkraft, skriver Jan Strömdahl från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.

För drygt 10 år sedan varnades Eon av Konsumentverket för användningen av det missvisande begreppet ”koldioxidfri” kärnkraft. Eon hävdade att det var rätt att använda det begreppet eftersom själva elproduktionen var koldioxidfri men Konsumentverket slog fast att ur ett livscykelperspektiv är det betydande koldioxidutsläpp från kärnkraftsel. Det handlar om gruvdrift, byggande, transporter, rivning och inte minst avfallshantering.

Eon föll till föga och lämpade över all skitig elproduktion i ett särskilt bolag, Uniper, som har en fot inne i samtliga svenska kärnkraftverk. Den rena, lönsamma och förnybara elproduktionen ligger kvar hos Eon som nu kan skryta med att man bara säljer förnybar el med låga koldioxidavtryck.

Istället har de riktiga bjässarna, Fortum och Vattenfall, tagit över Eons roll som konsumentbedragare. Skillnaden är att man nu använder begreppet ”fossilfri” istället för ”koldioxidfri”, inspirerade av den politiska debatten. Men det handlar bara om att luras. Fortum förklarar själva att ”100 % fossilfritt” är el som inte släpper ut någon koldioxid i atmosfären, det vill säga detsamma som ”totalt koldioxidfritt”.

Fortum har också köpt merparten av Eons kärnkraft och är nu en storproducent av ”100 % fossilfritt”, dvs mest kärnkraft. För ett litet tillägg kan den medvetne konsumenten få ett miljöpaket som innehåller enbart förnybar el, telefonrådgivning och ett bidrag till Håll Sverige Rent. Den förnybara elen kostar alltså mer för konsumenten trots att den är avsevärt billigare än kärnkraftselen att producera.

Enligt opartiska bedömare ligger kärnkraftens koldioxidutsläpp klart över de förnybara alternativen och lika klart under de fossila alternativen kol, olja och gas.

Vattenfall erbjuder i första hand en mix av kärnkraft (ca 60%) och vattenkraft (ca 40%). Privatkunden kan välja mellan mix, vattenkraft, vindkraft, kärnkraft och solkraft. Allt påstås vara fossilfritt. Och Vattenfall förklarar att ”sett ur ett livscykelperspektiv är det idag kärnkraft som har det lägsta koldioxidavtrycket”. Alltså lägre än för vind, vatten och sol. Det är bara det att påståendet bygger på en rapport som Vattenfall själva har gjort och som inte blivit vetenskapligt erkänd. Enligt opartiska bedömare ligger kärnkraftens koldioxidutsläpp klart över de förnybara alternativen och lika klart under de fossila alternativen kol, olja och gas.

Partiledarna för M och L har i dagarna gått ut i en offensiv för mer kärnkraft, särskilt för den fjärde generationens små kraftverk. Det har i decennier varit en dröm för tekniska fysiker som håller på att tappa sin status i takt med att kärnkraften avvecklas. Men kärnkrafts-ledande Frankrike stoppade sina försök att utveckla fjärde generationen redan för ett år sedan. De borgerliga partiledarnas försök framstår i bästa fall som placebo och i sämsta fall som falska klimatåtgärder. Det är dock inte förbjudet för politiker att lura medborgare.

Däremot är det förbjudet för företag att i sin marknadsföring lura konsumenterna. Det är vad Fortum och Vattenfall gör både på nätet och i media. Kanske tror de att det är fritt fram att kalla kärnkraften ”fossilfri” när Kristersson & co gör det i politiken. Men det vore bättre att lyssna till vetenskapen.

Det är absolut läge att anmäla Fortum och Vattenfall nu. De har burit sig precis lika illa åt som Eon för 10 år sedan.

Jan Strömdahl, ordförande i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen