Clara Lindblom, (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm

De äldre ska själva få bestämma över den tid de har hemtjänst och kollektivavtalsenliga villkor för personalen kommer att gälla. Nu bygger vi Stockholms nya äldrevård.

Det har länge varit tydligt att det behövs stora förändringar i hemtjänsten. Därför har vi i över ett års tid sett över hela hemtjänsten i Stockholm med målet att öka de äldres och personalens inflytande över sin tid. I dag presenterar vi resultaten av det här arbetet.

Den absolut viktigaste reformen vi genomför är att vi avskaffar minutstyrningen och inför ramtid. Ramtid innebär att biståndshandläggaren tar beslut om hur många timmar hemtjänst den äldre behöver per vecka eller per månad. Sen är det upp till äldre och den i personalen som är kontaktperson för den äldre att tillsammans ta fram en genomförandeplan och styra över tiden.

Andra viktiga åtgärder vi genomför är att det ska vara ett begränsat antal personal som kommer och går hos de äldre. Personalen i hemtjänsten kommer också att få arbetskläder och det ska inrättas lokaler med omklädningsrum där personalen kan byta om före och efter ett arbetspass. För personalen kommer villkor i nivå med kollektivavtal att gälla.

Några som inte kommer vara nöjda med de här förändringarna är de borgerliga partierna. Vi kommer säkert få hård kritik för flera av de åtgärder vi genomför för att förbättra hemtjänsten därför att vi kommer ställa högre krav på de företag som verkar inom äldreomsorgen.

Men det är min övertygelse att om vi ska sätta de äldres behov i centrum så måste vi våga ställa krav. Vi kan inte tillåta oseriösa företag få finnas kvar inom ett så viktigt område som hemtjänsten. De som inte håller måttet ska för de äldres skull inte bedriva omsorg.

De här förändringarna kommer dessutom vara positiva för personalen som äntligen ska få värdiga arbetsvillkor. Det är också en viktig jämställdhetsfråga eftersom det är många kvinnor som arbetar inom hemtjänsten. Och i slutändan är det omsorgen om de äldre som blir bättre om personalen har det bra på jobbet.

Jag är glad över att kunna presentera de här förändringarna i dag. Det är stora steg i rätt riktning. Nu bygger vi en äldreomsorg där de äldres behov styr.

Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd Stockholm stad