Anders Jeppsson

debatt Utan en egen vaccinproduktion är vi sårbara, både under covid-19 och inför de framtida pandemier vi kommer att drabbas av. Varför inser man i kapitalismens högborg USA att den privata marknaden är otillräcklig – men inte i Sverige? undrar läkaren Anders Jeppsson.

Bristen på vaccin har landat mitt i debatten mellan global frihandel och nationell protektionism. Men det är en tveksam motsättning, som utgår från ett antingen-eller-tänkande. Statliga ingrepp i människors frihet över hela världen har på nytt visat statens muskler. Det gäller också de ekonomiska stödpaket som rullas ut, senast av Bidenadministrationen i USA.

Hur vore det att tänka sig mer av ett både-och-förfarande mellan statliga och privata initiativ när det gäller vaccintillverkning? I synnerhet om man orkar våga tänka tanken att det corona-virus som orsakar covid-19 inte är det sista vi behöver skydda oss mot.

Så länge vilda djur tvingas allt närmare tama djur och människors habitat, bör vi tyvärr räkna med, och rusta oss för, ytterligare pandemier. Då är det viktigt att se kraven på exportförbud och nationella krav på leveranser i ett större sammanhang. Kriget om vaccin handlar nämligen framförallt om tillgång. Det produceras helt enkelt för lite vaccin.

Som det nu är har läkemedelsbolag alldeles för stort inflytande över vaccintillgången både i EU:s medlemsländer och i Storbritannien, för att inte tala om i Afrikas många länder. Kritik har inte saknats. Den tyska tidskriften Der Spiegel beskrev den 6 februari den tyska regeringens hantering av vaccineringen mot covid-19 som ”absurd och vårdslös”. Kritiken riktas inte bara mot förbundsregeringen utan även mot EU, vars politik beskrivs som ”blåögd och obegriplig”. Varför detta?

Kärnan i kritiken är att det inte finns tillräckligt med vaccin. EU har ingått avtal med olika privata vaccinproducenter och fått löften om att vaccinerna kommer att levereras i tid. Det blir alltmer tydligt att det inte kommer att bli så. Ledaren i Der Spiegel påpekar därför nödvändigheten av att utgå från ”worst case”-scenarier i pandemier som den nuvarande.

Det har man inte gjort. Inte inom EU. Inte i Tyskland. Och, måste jag tillägga: Inte i Sverige heller.

Der Spiegel kallar 2021 för ett förlorat år. Sommaren 2021 anser man redan som borträknad och tidningen hävdar att även sommaren 2022 är i fara. Vaccinet kommer inte att räcka. Nästan dagligen ser vi därför konflikter över vaccintillgången mellan olika stater blossa upp, senast mellan USA och EU.

Det finns all anledning att inte låta de ideologiska principerna om den privata marknadens förträfflighet styra över människoliv.

Vad är då lösningen? Der Spiegel pekar på behovet av en statlig vaccinproduktion. Man anser att uppgiften är för stor för den privata marknaden och noterar med intresse att till och med Trump-regeringen i slutet av förra året satsade 18 miljarder dollar på ett statligt vaccinprogram. Det leds av arméns logistikchef och en erfaren chef från läkemedelsbranschen. Alla berörda departement, myndigheter, delstater och privata företag koordineras.

Programmet arbetar vidare under Bidenadministrationen. Den fråga som inställer sig är varför ett sådant statligt program är möjligt i kapitalismens högborg USA, men känsligt i Tyskland och i resten av EU.

I Sverige är det hög tid att ställa frågan varför vi helt överlåtit vaccinframställningen till en privat marknad som inte har den kapacitet som krävs? I Sverige fanns 1918–1993 en välfungerande statlig vaccinproduktion inom det dåvarande Statens Bakteriologiska Laboratorium (SBL). Av ideologiska skäl lade regeringen Bildt ner SBL 1993. Vaccinproduktionen avknoppades till ”SBL Vaccin”, men även detta statliga företag såldes till den privata marknaden 2006, för att sedan läggas ner 2008.

Både Trump och Biden har insett att behovet av vaccin är för stort för att den privata marknaden ska klara av det. Väl medveten om att de akuta problemen just nu är överhängande finns all anledning att uppmana den svenska regeringen att snabbt återuppbygga en statlig vaccinproduktion, som sedan kan tillverka befintliga vacciner mot covid-19 på licens.

En inhemsk vaccinproduktion i Sverige skulle kunna bygga upp en säkrad tillgång på vaccin mot den nuvarande pandemin. Vi skulle också få en beredskap att snabbt få igång en produktion av vacciner mot de nya epidemier och pandemier som lär komma framöver.

Detta kan bidra till den globala vaccinförsörjningen, där vi skulle kunna bistå andra, mindre gynnade länder med kompetens att producera vaccin. Detta skulle inte bara gynna sådana mottagarländer, utan även vår egen säkerhet inför kommande pandemier. Pandemier respekterar, som bekant, inga gränser.

Covid-19 lär knappast vara den sista pandemi som drabbar oss. Det finns därför all anledning att inte låta de ideologiska principerna om den privata marknadens förträfflighet styra över människoliv. Varje dag utan en statlig vaccinproduktion är en förlorad dag. Med fler döda. En ökad vaccintillverkning i flera olika länder kan vara ett viktigt bidrag även på den globala scenen.

 

Anders Jeppsson, läkare och antropolog vid Lunds universitet. Under många år verksam som expert inom folkhälsa inklusive vaccinationsprogram på global och nationell nivå.