Google I dag inleds rättegången mot Google i USA. Det är det största fallet mot ett tech-monopol på decennier och kan komma att påverka miljontals amerikaners internetvanor. Även i EU möter företaget kritik.

I dag inleds rättegången mot Google i Washington. USA:s justitiedepartement lämnade in en stämningsansökan redan 2020, då man anklagade företaget för att använda sin dominans på annonsmarknaden till att stänga ute konkurrens. Bland annat genom sitt avtal med Apple om att göra deras sökmotor till standard i webbläsaren Safari. 

Enligt departementet bryter Google på detta sätt mot monopollagarna. I stämningsansökan skriver man att företaget använder ”olagliga medel för att eliminera eller kraftigt minska varje hot mot dess dominans över digital reklamteknik”. Google har å sin sida avfärdat anklagelserna.

Fallet är det största att ta upp ett tech-monopol sedan USA:s justitiedepartement utmanade Microsoft för 20 år sedan. Utfallet kan komma att påverka hur miljoner amerikaner använder internet framöver.

– Detta är ett avgörande fall och ett ögonblick att skapa prejudikat för dessa nya plattformar, säger Laura Phillips-Sawyer, som undervisar i antitrusträtt vid University of Georgia School of Law, till The New York Times.

”Dåligt för konsumenterna”

Googles chef för globala affärer, Kent Walker, hävdar att om domstolen skulle gå med på justitiedepartementets stämningsansökan skulle det vara som att säga att deras produkt är ”för bra och för framgångsrik” för att marknadsföra. Han menar att en sådan dom strider mot amerikansk lag och vore dålig för konsumenterna.

Men de som stöttar regeringen i fallet menar att det tvärtom vore dåligt för konsumenterna om Google får fortsätta sitt monopol.

– Om Google tillåts behålla sitt monopol genom olagliga standardsökavtal samtidigt som man hindrar konkurrens, innebär det att Google bibehåller sitt monopol med en sämre produkt, säger Lee Hepner, juridisk rådgivare vid American Economic Liberties Project, till CNBC.

Böter på 4,3 miljarder euro

Även EU har anklagat Google för att använda otillåtna metoder för att förvrida konkurrensen. Kommissionen menar att Google manipulerar marknaden genom att i förväg meddela sin annonsbörs om konkurrenternas bästa bud, och på så sätt få en konkurrensfördel mot dem. 

– Google äger annonsbörsen, de både säljer och köper annonser, de finns i alla led. Det gör att medieföretag som vill erbjuda annonser i digital form måste anpassa sig till Googles regler, säger Tobias Lundberg, forskare på Nordicom, ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet.

Förra året beslutade EU-domstolen att företaget måste betala 4,3 miljarder euro i böter för att ha brutit mot konkurrensreglerna. 

Hämmar innovation

Tobias Lindberg menar att Googles dominans höjer trösklarna för andra aktörer att komma in på marknaden och på så sätt hämmar innovation. Men det huvudsakliga skälet att företaget kunnat växa, framhäver Tobias Lundberg, är att de har tjänster som vi konsumenter upplever som bra. 

– Google är i särklass den mest använda sökmotorn i Sverige. Annonsörerna upplever att de får bra valuta för sina pengar, annars hade de inte använt tjänsterna, säger han.