Andreas Ekström. Foto: Åsa Wallin.

Google Nu inleds den historiska rättegången mot Google i Washington. Författaren och journalisten Andreas Ekström tror att utfallet kan vara vägledande för hur andra länder reglerar digital teknik.

I dag inleds rättegången mot Google i Washington. Det är det största fallet mot ett tech-monopol på decennier. Företaget har anklagats av USAs justitiedepartement för att snedvrida konkurrens och använda otillåtna medel för att bibehålla sin dominans på annonsmarknaden.

Det handlar om hur Google placerar sin egen söktjänst, att den är förvald i Apples produkter, och att företaget har en global marknadsandel på ungefär 90 procent. 

Andreas Ekström är journalist, författare och föreläsare. Han har bland annat skrivit en bok om Google, ”Google-koden”, och länge bevakat den digitala revolutionen. Han anser att det är rimligt av den amerikanska regeringen att ställa frågan om det går att reglera bort Googles dominans på marknaden.

– Jag tror att det viktiga är att vi människor måste komma ihåg att vi har en makt som uttrycks genom våra parlament och domstolar. Vi har varit för defensiva och fantasilösa i vår syn på hur teknik kan och bör regleras för människors bästa, säger Andreas Ekström, 

Inga större effekter

Andreas Ekström framhåller att det finns likheter mellan det här rättsfallet och det mot Microsoft för 22 år sedan. Då var Internet Explorer en del av Microsofts Office-paket och regeringen stämde företaget som tvingades att bryta loss webbläsaren från paketet. Ett lyckosamt beslut för konsumenterna, menar Anderas Ekström.

– Vad som hände då var att andra företag började utveckla starkare och bättre alternativ. Google valde Chrome för att inte vara helt beroende av Microsoft och Explorer. De insåg att de måste ha ett eget alternativ och gjorde det så bra att det är störst nu.

Han tror inte att utfallet kommer att få några större effekter, mer än att användaren själva måste välja webbläsare i framtiden. Men trots det kommer vi nog att fortsätta att använda Google, tror Andreas Ekström.

”Vägledande för andra länder”

Det viktiga är dock att staten prövar hur vi kan reglera även digital teknik, menar han. Enligt honom har det funnits en ideologisk strömning i den digitala debatten om att det inte går att reglera den, att det skulle vara för svårt.

– Men vi har reglerat teknik i hundratals år, till exempel detaljerade byggregler för att bygga hus. Det är svårare att reglera digital teknik, men inte omöjligt, poängterar Andreas Ekström. 

Kan utfallet komma att påverka internationellt?

– Jag tror framför att att det kommer att vara vägledande för hur rättsvårdande instanser i andra länder kan göra. Man kommer att titta på hur den amerikanska domstolen resonerar, säger Andreas Ekström.