Börje Ljunggren, före detta ambassadör i Kina och Vietnam. Foto: RWI

Världen befinner sig i demokratisk recession i behov av en fjärde, mer hållbar, demokratiseringsvåg. I en rad länder har utvecklingen gått i helt fel riktning, skriver förre ambassadören i Kina och Vietnam, Börje Ljunggren, i sjätte delen av Dagens Arenas serie om »Hoten mot demokratin«.

Världen har länge befunnit sig i vad Samuel Huntington kallat »den tredje demokratiseringsvågen«. Den inleddes i mitten av 1970-talet med Greklands, Portugals och Spaniens demokratisering. (The Third Wave, 1991.)

Efter den dramatiska ökningen i början av 1990-talet efter sovjetväldets kollaps har dock antalet demokratier förblivit relativt konstant enligt de olika mer systematiska uppskattningar som regelbundet görs, och exemplen på en utveckling i negativ riktning har blivit fler.

Enligt det index som Freedom House, den största databasen, har utvecklat se­dan 1972 uppgick år 2014 antalet »valdemokratier« till 122, inklusive Taiwan som bara erkänns av ett 20-tal länder och inte är medlem av FN med dess 193 medlemmar. Sedan år 1995 har antalet dock varierat i intervallet 115–123, med 2007 som toppår. Exemplen över åren visar på bräckligheten i bedömningarna.

Freedom House har också ett »frihetsindex«. I dag lever enligt Freedom House 40 procent av mänskligheten i länder som betecknas som »fria«, ungefär en tredjedel, inklusive Kinas befolkning, i länder som helt klart saknar demokrati, och en knapp femtedel i länder som är »delvis fria«.

Knappast mer än en fjärdedel kan sägas leva i väl fungerande demokratier. Antalet länder i varje kategori har legat relativt konstant sedan slutet av 1990-talet.

Kanske allvarligast var att demokratierna i västvärlden visade på allvarliga inneboende svagheter.

I 2016 års rapport, Freedom in the World 2016, bedömdes hotet mot demokratin som världens dominerande styrelseform vara det största på 25 år. 86 länder klassificerades som fria, 59 som delvis fria och 50 som ofria. För åttonde året i rad hade en viss försämring skett och 2015 skedde en försämring i 72 länder, det största antalet sedan nedgången inleddes. Förbättringar hade skett i 43 länder. De största försämringarna gällde yttrandefrihet och rättssäkerhet.

En mängd faktorer sammanvägs i Freedom House-indexet, som har en skala från 1 till 7 med en 1:a för väl utvecklade demokratier som Sverige. Kina siffra är 6,5.

»Den tredje demokratiseringsvågen« har trots positiva förändringar på många håll, helt klart försvagats. Utvecklingen mot demokrati är på intet sätt irreversibel. Vändpunkterna är flera. Den »arabiska våren« och de förväntningar som den väckte utvecklades till sin motsats, med IS som ett globalt terrorhot. Autokrater över hela världen pekade på Mellanöstern som bevis för faran med prematur demokratisering.

Betydelsefulla länder som Putins Rysslands och Erdogans Turkiet blev alltmer auktoritärt arroganta.

Kanske allvarligast var att demokratierna i västvärlden visade på allvarliga inneboende svagheter. En djupare demokratikris inom EU, av ett slag som tedde sig helt osannolik för ett tiotal år sedan, kan inte helt uteslutas.

Därtill kommer 2016 års amerikanska presidentval, där en populistisk Donald Trump visade ringa förståelse och respekt för demokratins institutioner.

Demokratierna har inte levt upp till de höga idealen, demokratiska kulturer har inte skapats och i en rad länder har utvecklingen gått i fel riktning. Världen befinner sig i demokratisk recession i behov av en fjärde mer hållbar demokratiseringsvåg.

Börje Ljunggren, före detta ambassadör i Kina och Vietnam och författare till Den kinesiska drömmen — Xi, makten och utmaningarna, Hjalmarsson & Högberg Bokförlag, april 2017. I morgon lördag kommer del två av Börje Ljunggrens analsy av »Hoten mot demokratin«.

Tidigare krönikor i serien »Hoten mot demokratin«:

Thomas Hammarberg: »Nedmonteringen av demokratin sker systematiskt«

Carl Tham: »I 20 år har makten medvetet försvagat den svenska demokratin«

Bengt Säve-Söderbergh: »Demokratin måste vårdas, den uppstår inte av sig själv«

Morten Kjaerum: »Solidaritet och samarbete stoppar ickedemokraterna«

Börje Ljunggren: »Demokratin är hotad som världens dominerande styrelsereform«