Jonas Lindberg, V

Att flera regioner nu vidtar åtgärder för att minska beroendet av inhyrd personal är bra och välkommet. Men om vi ska lösa personalbristen på sikt måste vi samtidigt med andra handen förbättra villkoren för den fastanställda vårdpersonalen, annars är inget vunnet.

Som sjuksköterska i dag kan ett byte från en fast anställning på ett regiondrivet sjukhus till ett bemanningsföretag innebära både dubblerad lön och större kontroll över sina arbetstider. Det är inte konstigt att allt fler väljer att ta det steget, särskilt med tanke på hur arbetsmiljön ser ut i sjukvården generellt.

Men för vården som helhet är beroendet av bemanningspersonal ett stort problem. Det leder både till skenande kostnader och sämre kontinuitet för patienterna. Därför är det bra att Stockholm och flera andra regioner nu stramar upp ramavtal med bemanningsföretagen och inför hyrstopp. På längre sikt är det här en ödesfråga för hälso- och sjukvården i hela landet.

Kortade arbetsdagar med bibehållen lön har prövats på många håll och visar sig nästan alltid vara en stor vinst för alla inblandade

En strategi för att locka tillbaka medarbetare till regionerna är bonusar och höjda friskvårdsbidrag. Den som genom kontakter bidrar till en rekrytering kan få 10 000 kronor i handen, och att ta på sig extra pass kan också ge klirr i kassan. Det är inte fel i sig, men metoden är mer av ett plåster på symtomen än en kur för själva sjukdomen.

Ska vi vända trenden på riktigt måste den fastanställda personalen få bättre villkor och en hållbar arbetsmiljö. I dag innebär kvällsjobb i en matbutik mer OB-ersättning än att ta ett nattpass i vården. Så kan vi inte ha det. Det måste löna sig att jobba obekvämt. Vänsterpartiet kommer att lägga förslag om att ersättningen för obekväm arbetstid ska höjas för både undersköterskor och sjuksköterskor.

Vänsterpartiet vill införa arbetstidsförkortning och lönetrappor utanför den ordinarie lönerevisionen. Det är åtgärder som på riktigt skulle göra det attraktivt att välja en fast anställning på ett sjukhus i stället för en bemanningstjänst. Kortade arbetsdagar med bibehållen lön har prövats på många håll och visar sig nästan alltid vara en stor vinst för alla inblandade. När Mölndals sjukhus prövade sex timmars arbetsdag för operationer lyckades man både locka tillbaka personal och korta operationsköerna. Nyligen kom också resultatet av ett av de största försöken med kortare arbetsdagar, där 2 900 anställda på olika brittiska företag arbetade fyra dagar i veckan i stället för fem. Facit: succé.

Vi har en chans nu när flera regioner samtidigt tar krafttag för att minska bemanningsberoendet. Men om vi ska lyckas vända på skutan måste vi också orka förbättra villkoren i andra änden. Låt oss ta den chansen.

Jonas Lindberg (V), oppositionsregionråd Region Stockholm