Bild: Pixabay

Bättre hälsa, färre sjukskrivningar och goda affärsresultat. Det är resultatet av världens hittills största försök med fyradagarsvecka. 

Nu har resultaten kommit in efter det största pilotförsöket med fyra dagars arbetsvecka, rapporterar Reuters. Under ett halvår, mellan juni och december förra året, lät 61 brittiska företag – allt från finanssektorn till en fish-and-chipbutik – sina omkring 2 900 anställda arbeta fyra dagar i veckan, i snitt 34 timmar, med full lön.

Resultaten av försöket visar att kortare arbetsvecka främjade de anställdas hälsa och välmående. Efter experimentet kände 39 procent av de anställda sig mindre stressade, och 71 procent hade minskade symptom av utbrändhet. Trötthet, oro och sömnproblem hade också minskat bland de anställda efter försöksperioden. 

Även balansen mellan jobb- och privatliv förbättrades. Anställda upplevde det enklare att hinna med familjen och det sociala livet efter arbetet. 15 procent av de anställda uppger att det inte finns någon summa pengar som skulle få dem att återgå till femdagarsveckan. 

Hos företagen märktes också gynnsamma effekter av arbetstidsförkortningen. Produktiviteten låg stabilt på samma nivå som tidigare och de flesta företagen redovisar ett bättre affärsresultat. Sjukdagarna minskade med 65 procent och sannolikheten att en anställd skulle säga upp sig minskade med 57 procent.

De goda resultaten har lett till att 56 av företagen låter sina anställda fortsätta arbeta kortare vecka. Och 18 företag har bestämt att permanenta fyradagarsveckan.

Resultaten har tagits fram av den brittiska tankesmedjan Autonomy, forskare från bland annat University of Cambridge och Boston College, samt den nyzeeländska kampanjorganisationen 4 Day Week Global.