Regeringen borde såklart höja statsbidragen, men istället skyller alla ifrån sig.

Sjukvården är redan söndersparad. Och nästa år ska den stramas åt ännu mer. Ett litet ljus i mörkret är att politikerna inte ens låtsas att det handlar om ”effektiviseringar”. Eller att ”digitalisering” ska leda till besparingar.

De flesta hymlar inte med att det kommer att bli tufft.

Men där tar värdigheten slut.

För skylla ifrån sig, de gör de folkvalda fortfarande. På ett ovärdigt sätt.

Regeringen skyller på regionerna: de har överskott de kan använda sig av. Regionpolitikerna skyller på staten och regeringen: statsbidragen borde höjas.

Sanningen är ju att ingen av dem, varken regioner eller regeringen, gör allt de kan.

En riktigt smart skatt vore att beskatta skillnaden mellan utlånings- och inlåningsräntan

Regeringen borde såklart höja statsbidragen. Att höjda statsbidrag till kommuner och regioner skulle ”elda på inflationen”, som finansminister Elisabeth Svantesson gillar att säga, är bara ett svepskäl. Hon kan välja att satsa på välfärden, och kompensera det med att strama åt på andra håll i ekonomin. Höja skatten för höginkomsttagare till exempel.

Eller varför inte en skatt på bankernas övervinster.

En riktigt smart skatt vore att beskatta skillnaden mellan utlånings- och inlåningsräntan (det så kallade räntenettot) eftersom det skulle minska incitament att höja räntorna. Det skulle begränsa höjningen av bolåneräntorna och därmed bromsa inflationen, som just nu till stor del består av ökade boendekostnader.

Men regionerna kan också agera. Det är jobbigt att höja regionskatten när skattebetalarna redan är så plågade av levnadskostnadskrisen. Regionskatten är ju en platt skatt på arbete, så de som tjänar minst betalar lika många kronor per hundralapp som de som tjänar bäst. Ett systemfel som borde rättas till. Men trots att skatten är orättvis kan det ändå finnas förståelse för en höjning. Alla vet ju hur det ser ut på akuten, alla fasar för att tvingas vänta för länge i kön till en canceroperation.

Regionerna måste också orka prioritera vård efter behov.

Det är bra att den nya majoriteten i Region Stockholm avskaffar de sämst fungerande och mest kostnadsdrivande vårdvalen, däribland den kommersialiserade ätstörningsvården med den hårt kritiserade Mandokliniken.

Nu är det dags att ta itu med en annan gökunge: utomlänsersättningen för digital vård. Den nya majoriteten i SKR borde fatta beslut om att helt enkelt avskaffa den. Alla regioner erbjuder numera digital vård via 1177. Den lukrativa utomlänsersättningen har gjort det lönsamt för nätläkarbolag att marknadsföra vård som inte behövs. Det har lett till en överkonsumtion av vård bland förhållandevis friska och unga storstadsbor. Det har vi inte råd med. Det finns inte heller något rimligt argument för att kommersiella vårdkrämare i en region ska kunna skicka räkningen till en annan regions skattebetalare. Det här är en lågt hängande frukt. Regionpolitiker: plocka ner den. Ni har inget att skylla på.

Skärp er och rädda vården istället.