Bortslumpandet av vårdcentralen Serafen är en skandalös historia om förskingring av medborgarnas gemensamma egendom. ”Lex Serafen” är en välkommen början.

Sveriges första sjukhus fick namnet Serafimerlasarettet och invigdes 1752. Att byggnaderna mittemot Stockholms stadshus nu ger namn åt det senaste S-vallöftet – ”Lex Serafen” – beror på en härva som en trogen läsare av Dagens Arena är väl bekant med.

2007 fick ett gäng läkare ”knoppa av” (läs: köpa) en vårdcentral som huserar i byggnaderna från 1700-talet för knappt 700 000 kronor. Det är en summa som räcker till tio kvadratmeter lägenhet ett stenkast bort på Norr Mälarstrand. Men om du bor in en stad där Filippa Reinfeldt är toppolitiker kan du köpa dig en hel vårdcentral av landstinget i stället.

Läkarnas vinst första kalenderåret? 2 250 000 kronor, vilket är fullt förklarligt då driftsmedel som skattepengar, lokaler, utrustning, kundkrets och personal ingick i köpet. Ett par år senare sålde läkarna Serafen till Capio, som bland annat ägs av riskkapitalbolaget Nordic Capital vars fonder är baserade på Jersey. Läkarnas vinst? Runt 19 miljoner kronor.

Det handlar alltså om förskingring av medborgarnas gemensamma egendom. Men den förundersökning som Riksenheten mot korruption inledde fick tyvärr läggas ned.

Med ”Lex Serafen” vill S göra det möjligt att kräva köparen på mer pengar i efterhand. Lagstiftning ska utarbetas ”som säkerställer att kommunen och kommunmedlemmarna får tillbaka de förlorade skattepengarna” om en försäljning görs till underpris.

Men under kvällen slog ABC-nyheterna på stora trumman. Sändningarna toppades med att S-vallöftet är ett ”slag i luften” eftersom en ny lag om tillämpning av EU:s statsstödsregler ska fylla samma funktion. En Oscar Sundevall på Näringsdepartementet uttalade sig och sa glatt att ”lagen existerar redan” och att den ”täcker in” S-förslaget. Carin Jämtin (S) framstod som tagen på sängen.

ABC berättade dock inte vad Oscar Sundevall jobbar med på Näringsdepartementet. Han är varken expert eller tjänsteman – utan pressekreterare hos näringsminister Annie Lööf.

Viktigare än att såga S-förslaget med hjälp av dold flagg är att inleda en saklig, juridisk diskussion. Den nya lagen som ABC hänvisade till är oprövad och möjligen otillräcklig. S kan och bör med fog hävda att ”Lex Serafen” behövs för att säkerställa att reglerna är heltäckande, tydliga och omöjliggör underpriser.

ABC intervjuade även Moderaternas valledare i Stockholms läns landsting, den välkände brevskrivaren Kristoffer Tamsons, som lovade att M har lagt avknoppningarna bakom sig. Men med tanke på alla andra vårdcentraler och gymnasieskolor som såldes i Serafens skugga borde Tamsons studera den nya lag som allianskollegan Sundevall tipsade om.

Lagen om olagligt statsstöd är nämligen retroaktiv. Om ett skandalöst köp under marknadspris har genomförts kan politikerna begära ytterligare ersättning av köparen i upp till tio år efter köpet. Vad väntar du på, Tamsons? Det vore utmärkt att få reda på om den nya lagen faktiskt är tillräcklig redan nu.

Dessvärre är ”Lex Serafen” otillräcklig för att rätta till andra aspekter som gör härvan kring det gamla Serafimerlasarettet till en påminnelse om åtta år med Moderaterna i Stockholms läns landsting. Den blinda tron på marknadslösningar som i slutändan försämrar och fördyrar medborgarnas välfärd. Oförmågan att inse det gemensammas värde. Det dåliga affärssinnet. Bristfälliga och kontroversiella upphandlingar. Svårigheten att såväl utkräva ansvar efter fattade beslut som att få intervjuer med ansvariga M-politiker. De personliga banden när välfärdsklipp görs (i Serafens fall mellan Filippa Reinfeldts närmaste medarbetare Lars Joakim Lundquist och Serafens dåvarande högsta chef Ulf Hallum).

Till sist återstår en obehaglig misstanke. Kan det tänkas att de som gör välfärdsklippen tacksamt skänker pengar till M? Det får vi aldrig veta eftersom M motsätter sig den öppna redovisning av partibidrag som är självklar i andra demokratier.

”Lex Serafen” är ett välkommet och kompletterande steg för att omöjliggöra underpriser, fast främst fick vi en påminnelse om åtta skandalösa år med Moderaterna i Stockholms läns landsting.