Bild: Steve Snodgrass

Röda korset får fortsätta bedriva vård av tortyrskadade. Förvaltningsdomstolen underkänner Weminds anbud eftersom företaget saknar dokumenterad erfarenhet.

I slutet av förra året förlorade Röda korset upphandlingen av vård av tortyroffer i Stockholm efter att ha bedrivit verksamheten i 26 år. Upphandlingen vanns i stället av det aktiebolaget Wemind AB som funnits sedan 2007.

Röda korset överklagade upphandlingen eftersom de ansåg att Weminds anbud inte höll måttet. Röda korset menade bland annat att Wemind inte dokumenterat på vilket sätt företaget hade liknande erfarenhet sedan tidigare, att företaget inte hade tillräckligt stabil ekonomisk ställning, att verksamheten skulle bedrivas med alldeles för liten bemanning och att Wemind av landstinget fått mer information än andra anbudsgivare och på så sätt särbehandlats.

I dag kom domen i förvaltningsrätten i Stockholm. Rätten ger Röda korset rätt på den första punkten, att Wemind saknar tillräckligt dokumenterad erfarenhet. Men domstolen tar inte ställning till de övriga punkterna. Domstolen skriver att Weminds anbud bör förkastas. Det innebär det att Röda korset får fortsätta bedriva vård av tortyrskadade, åtminstone till nästa upphandling om fyra år.
– Vi skålar här. Vi är jätteglada, säger Monica Brendler Linqvist, verksamhetschef för Stiftelsen röda korsets center för torterade flyktingar.

Monica Brendler Lindqvist konstaterar liksom domstolen att Wemind inte har kunnat visa att de har tillräcklig erfarenhet inom det här området. Hon tycker också att upphandlingen har skötts slarvigt av Stockholms läns landsting.
– Det är väldigt olyckligt. Om vi inte, med bra kontakter och stort engagemang, orkat och kunnat överklaga det här så hade vi blivit tvungna att lägga ner. Det hade varit en katastrof för våra patienter, säger hon.

– En sak jag skulle vilja ta upp är att varken Filippa Reinfeldt eller Birgitta Rydberg som är de två som har huvudansvaret för den här upphandlingen och för tilldelningsbeslutet har uttalat, säger hon.

Monica Brendler Linqvist berättar att hon så sent som i går, torsdag, blev uppringd av SVT Debatt som frågade om hon ville debattera frågan.
– Jag sa självklart ja, men Birgitta Rydberg ville inte. Hon hänvisade till att hon inte gör några uttalanden så länge den juridiska processen pågår. Men nu är den slut. Så nu kan de väl berätta hur de tänkt tycker jag, säger hon.

Dagens Arena ringer först Filippa Reinfeldts pressekreterare Gustav Stenlund. Han meddelar att Filippa Reinfeldt inte tänker uttala sig i den här frågan utan hänvisar till det folkpartiska landstingsrådet Birgitta Rydberg. Sent omsider får Dagens Arena tag på Birgitta Rydbergs pressekreterare Rasmus Jonlund som skickar en skriftlig kommentar som Birgitta Rydberg lämnat.

”Röda Korset har skött sitt uppdrag mycket bra under många år och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Mitt förslag är att Stockholms läns landsting inte ska överklaga förvaltningsdomstolens dom.”

När Dagens Arena försöker ringa Birgitta Rydberg för att ställa några följdfrågor får vi inget svar.

Weminds vd Urban Pettersson känner inte till domstolens utslag när Dagens Arena ringer.
– Det här var nytt. Vi är inte helt överraskade över domslutet eftersom domstolen bett oss uttala oss. Vi tycker det är synd att det här verkar ha fallit på en teknikalitet, säger han.

Urban Pettersson tror inte att Wemind kommer att överklaga.
– Vi får tänka igenom det. Men jag hoppas för patienternas skull att det här får ett snabbt avgörande och jag är inte säker på att vad ett överklagande skulle innebära. Men det borde innebära ytterligare ett halvår av osäkerhet och otrygghet och jag tror inte att vi skulle vilja bidra till det.

När Dagens Arena skrev om upphandlingen i november intervjuade vi ansvarig tjänsteman på hälso- och sjukvårdförvaltningen, chefsläkare Henrik Almqvist. Han hävdade då att upphandlingen skett fläckfritt – ”efter konstens alla regler”.

Tycker du fortfarande det?
– Ja, och jag sa också att normalt så följer alltid landstinget domstolens utslag om det inte finns tungt vägande skäl att överklaga. Men det är det inte jag som beslutar om, säger han.

Hur kunde ni göra fel på det här sättet?
– Det var flera som lämnade anbud. Man poängsatte kvalitet och pris och fick en rangordning. Utifrån det fattades ett beslut. Jag ska inte recensera det beslutet.

Men ni har godkänt ett anbud som domstolen förkastat. Hur kommer det sig?
– Vi måste titta på domslutet. Jag ska inte recensera det. Som vi alltid gör när vi får ett domslut. Vi läser noggrant igenom det. Tillsammans med sakkunniga inom juridik. Vad är det domstolen kommit fram till?

Och domstolen kom fram till att Weminds anbud inte uppfyllde alla ska-punkter.
– Ja, och då kommer vi skyndsamt analysera det domslutet och kommer med ett beslut hur vi gör ganska snart.

Men varför har ni godkänt detta om ska-kravet inte är uppfyllt?
– Landstinget har haft uppfattningen att ska-kraven har varit uppfyllda.

Hur kommer det sig att ni gör en annan bedömning än förvaltningsrätten i Stockholm?
– Och då som alltid måste vi titta på domslutet och först då får förvaltningen kommentera det.

Men hur kommer det sig att du, för tre månader sedan, sa till mig att den här upphandlingen skett ”efter konstens alla regler”?
– Det är den uppfattningen jag har fått efter att ha pratat med upphandlingsenheten.