Filippa Reinfeldt gick en gång till val på löftet att ge gravida platsgaranti – det är hög tid att leva upp till det löftet nu. Det skriver Birgitta Sevefjord (V).

Förlossningsvården i Stockholm är under hårt tryck och barnmorskorna gör uppror. Samtidigt får vi veta att 20 procent av neonatalvårdsplatserna vid Karolinska sjukhuset är stängda för att det saknas personal, i första hand sjuksköterskor.

Under många år har antalet födslar ökat kraftigt i Stockholms läns landsting och det innebär naturligtvis även att trycket på neonatalvården ökar. För att möta vårdbehovet av de mycket för tidigt födda öppnades Europas modernaste neonatalavdelning vid Karolinska Huddinge för drygt ett och ett halvt år sedan. Bara ombyggnaden kostade 40 miljoner kronor.

När jag besökte avdelningen för några månader sedan var flera intensivvårdsplatser och familjerum stängda på grund av sjuksköterskebrist. Redan i oktober 2012 uppmärksammade jag ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Filippa Reinfeldt (M), på detta i en skrivelse.

Hennes svar kom fyra månader senare och visade att 20 procent av vårdplatserna fortfarande var stängda vid Karolinska utan att alliansledningen i landstinget reagerat! Åtta av dessa fanns vid Karolinska Huddinge.

När Filippa Reinfeldt i dag vill ge intryck av att hon reagerar så fort hon får vetskap om platsbrist i vården, stämmer det inte. Frågan har varit uppe för diskussion många gånger de senaste åren utan att den borgerliga landstingsledningen vidtagit några åtgärder.

Det är en utopi att tro att vi klarar denna situation utan att vården ges mer resurser, inte minst för att höja de låga sjuksköterskelönerna. Vad Filippa Reinfeldt än säger, har vi inget annat val än att gå med på de nyutexaminerade sjuksköterskornas lönekrav på lägst 25 000 kronor i månaden.

Sverige har fortfarande världens bästa förlossningsvård tack vare att personalen sliter som bävrar i en tuff arbetsmiljö. Men det sviktar på många håll. Kvinnor hänvisas vidare när det är dags att föda och de mycket för tidigt födda hänvisas till andra sjukhus på grund av platsbrist på neonatalavdelningen. Det är naturligtvis inte acceptabelt.

Filippa Reinfeldt gick en gång till val på löftet att ge gravida platsgaranti – det är hög tid att leva upp till det löftet nu. Eller ska nyförlösta mammor tvingas skjutsats runt i länet för att få vård för sina för tidigt födda barn? Och hur långt ska vi pressa personalen innan vi inser att vi måste tillmötesgå deras krav?

Birgitta Sevefjord, fd landstingsråd (V)