Privatisering Moderaterna och Centern vill sälja ut statliga SBAB. Men en sådan försäljning kan komma att höja bolåneräntorna och kosta stat och hushåll miljardbelopp, visar en ny rapport från folkrörelsen Skiftet. 

SBAB bildades 1985 för att finansiera statliga bostadslån. I dag tillhandahåller banken också lån och möjligheter till sparande för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige.

Moderaterna och Centerpartiet vill sälja banken med motiveringen att »det inte finns något självändamål att staten agerar på redan väl fungerande marknader genom att äga och driva bolag«.

Centern vill få till en försäljning redan nästa mandatperiod, medans Moderaterna säger att staten på sikt bör sälja, om förutsättningarna är de rätta. Redan 2016 ställde sig Liberalerna bakom förslaget.

Men en utförsäljning kan komma att kosta mer än vad den smakar visar nya uträkningar från folkrörelsen Skiftet.

– Vår rapport visar tydligt att en försäljning sker på ideologiska grunder. Det finns ingen klar uppsida med försäljningen, medan risken för stora kostnader är betydande, säger Robin Zachari, kanslichef på Skiftet och redaktör för rapporten.

SBAB har framgångsrikt pressat ned bolåneräntorna. Beräkningarna visar att SBAB:s prispress på bolånemarknaden har sparat ett genomsnittligt hushåll mellan 440 till 640 kronor totalt för alla hushåll och staten mellan 1,3 till 1,8 miljarder.

– En genomsnittlig beräkning visar att SBAB:s räntepress står för sänkning uppemot 1,8 miljarder per år. Den mängden pengar får människor att diskutera i evighet när det gäller andra saker, som exempelvis el-cykelbidraget som kostat under en miljard. Det här är mycket mer pengar, för så väl hushållen som för staten.

Rapporten framhåller tre möjliga köpare av SBAB.

  • En av storbankerna
  • En annan ägare, som inte heller pressar bolåneräntorna
  • En annan ägare som fortsätter pressa bolåneräntorna.

Robin Zachari menar att det finns få saker som tyder på att en försäljning skulle bidra med mer konkurrens och prispress. Tvärtom riskerar en försäljning att ta udden av SBAB:s strategi och pressa upp räntorna och bankernas marginaler till nackdel för hushållen och staten.

– Instegen till marknaden är väldigt höga och prislappen kommer behöva vara rimlig för staten. Det kräver en stor aktör och bankerna är förmodligen de troligaste. Som vi har sett har de ganska liten incitament att hålla ner och konkurrera med räntan, eftersom de tjänar så otroligt mycket pengar på marginalerna.

 

Lönsamheten för bankerna på bolån har stigit de senaste åren. Marginalen år 2016 till 2017 var cirka 0,8 %. 2000 till 2017 var den 0,6 %. Avkastningen på eget kapital mellan år 2016 till 2017 var 21 %. 2000 till 2017 var den 14 %.

 

Enligt Skiftets undersökning har en försäljning av SBAB inte heller något stöd bland väljarna. Även Moderat- och Centerväljare är emot en privatisering av banken. Endast tio procent av alla väljare tycker att utförsäljning är en bra idé. Fyra gånger så många vill inte se att SBAB säljs.

Även om många, 39 procent, också är tveksamma eller svarat vet ej tycker Robin Zachari att det är talande siffror.

– Väljarna är väldigt positiva till att SBAB pressar räntan och en försäljning inte har något stöd. Det kommer alla partier behöva förhålla sig till om förslaget kommer upp efter valet.