En moderat arbetsgrupp har föreslagit att meddelarskyddet för privatanställda ska stärkas. Men i stället för att lagstifta om stärkt skydd vill Moderaterna att kommuner ska rekommenderas att skriva in meddelarskydd vid upphandlingar. Enligt förslaget ska också affärshemligheter undantas från meddelarskyddet.
– Därmed kan ledningen hävda att allt är affärshemligheter. För ett vårdbiträde blir det omöjligt att veta vad hon får och inte får säga. Förslaget är visserligen ett fall framåt men problemet är olösligt så länge man har privata företag och klausuler om affärshemligheter i offentlig verksamhet. Man avskaffar demokratin köksvägen, säger Lennart Lundquist, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet och expert på yttrandefrihetsfrågor.

Även Kommunal anser att ny lagstiftning behövs för att ge privatanställda samma meddelarskydd som offentligt anställda.