Åke Sandberg (Foto: Åke Bruce)

Replik De grundläggande problemen kring vinstdrivna, skattefinansierade skolor bemöter inte Hans Bergström, skriver Åke Sandberg i sin slutreplik.

Hans Bergström bemöter några av de punkter i min kritik av vinstdrivna, skattefinansierade skolor, som rör hans och hustrun Barbaras IES. Jag kommenterar i fyra punkter.

  • Det förefaller riktigt att Hans Bergström inte direkt stödjer Trumps personliga presidentkampanj, men väl det parti som bär fram Trump. En del av IES vinster använder han till omfattande donationer till det republikanska partiet. De hittills 247 donationerna går till enskilda politiker och till partiets nationella kommittéer.
  • Av en studie vid ifn, Institutet för näringslivsforskning, framgår att bland de undersökta skolorna är betygsinflationen särskilt stor vid IES. Forskaren Jonas Vlachos bemötte redan i en tidigare debatt paret Bergströms invändningar. Den sociala snedrekryteringen till IES är också betydande, därtill med få pojkar och få nyanlända invandrare.
    I Skellefteå räknar Bergström exempelvis med att som IES-elever få barn till ”strategisk personal” (välutbildad, högavlönad kan en tänka)  vid Nordvolts nya fabrik; dvs ”lönsamma” elever.
  • Det är möjligt att alla IES grundskolor nu är igång – vilket de ska vara enligt regeringsbeslut. Men tidigare har IES-grundskolor varit helt eller delvis stängda och övergått till en billigare distansundervisning. En lösning som är avsedd och mer lämpad för gymnasier och högskolor.
  • Vad gäller kommunala subventioner till IES i moderatstyrda Trelleborg och annorstädes hänvisar jag till granskningar i DN och Dagens Arena. Det framgår att de politiska motsättningarna vänster-höger är stora och rättsläget förefaller oklart.

Bergström väljer att inte kommentera det faktum att han agerat rådgivare åt Sverigedemokraterna, ett parti som har vissa likheter med Trumps republikaner idag.

De grundläggande problemen kring vinstdrivna, skattefinansierade skolor: segregering och snedrekrytering, olikvärdighet, NPM och byråkratisk kontrollapparat för att stävja att vinstdrift tar överhand över skolans pedagogiska uppgift osv. – de  bemöter Bergström inte, och det vore väl snarast en uppgift för de politiker som skapat systemet. Och för en bred forskning om skolbolagen som en del i senaste årtiondenas radikala, marknadsliberala omstöpning av Sverige.

Åke Sandberg
Organisationsforskare och professor
Stockholms universitet