Hans Bergström

Replik Ogrundade påståenden staplas över Internationella Engelska Skolan och dess grundare Barbara Bergström, skriver hennes make Hans Bergström.

Dagens Arena har de senaste månaderna fört något av en kampanj mot Internationella Engelska Skolan. De senaste dagarna har den kulminerat med en ledare av Jesper Bengtsson och en debattartikel av Åke Sandberg.

Dagens Arena har bildats för ett bestämt ideologiskt syfte. Det hindrar inte att sakförhållanden bör beskrivas korrekt. Och bara för att man är emot friskolor ideologiskt, behöver man inte ösa personliga förolämpningar mot en kvinna, Barbara Bergström, som ägnat 25 år av dedikerat arbete åt att skapa och bygga den typ av skola – med arbetsro och utan mobbning – som hon trott på.

Kvinnliga entreprenörer tenderar naturligen att starta sina enskilda verksamheter på områden där de har sin profession, ofta skola och vård. I Barbara Bergströms fall var det grundskola. De idéer hon framgångsrikt förverkligat var effektivt stoppade i den offentligt drivna skolan, där alltför ofta flum och kaos härskade. Det var hela bakgrunden till att hon bröt sig loss och ville visa vad som kunde fungera bättre.

Ogrundade påståenden staplas nu över grundaren och IES. Det sägs att dess grundskolor stängs under coronakrisen för att spara pengar. Helt osant: alla engelska grundskolor är igång; rektorer och lärare kämpar på även när frånvaron är hög. Maningen från ledning och grundare har varit att visa karaktär genom krisen. Kombinationen av vanlig undervisning och distansundervisning följer helt riktlinjer från Skolverket. Nu senast driver IES en kurs för SAS-personal som vill gå in i skolan för att stötta upp. Skolorna är inte på något sätt mindre öppna än de kommunala skolorna.

Jag anklagas för att ”stödja Donald Trumps kampanj”. Helt osant: Jag röstade inte på Trump 2016 och kommer inte heller att göra det 2020. Jag har inte gett en dollar till hans kampanj.

IES påstås ”vara bland de värsta i betygsinflation”. Inte korrekt. En studie från SCB sommaren 2018 visade att IES har lägre betygsinflation än jämförbara kommunala skolor. Den byggde på erforderliga individdata, till skillnad från den studie andra refererar till. Ledning och grundare för en bestämd kamp mot tendenser till betygsinflation; vaga betygskriterier gör det samtidigt svårt att veta vad som skulle vara ”rätt” betyg.

Och så detta att kommuner kommer överens med fastighetsbolag och IES. Bakgrunden är följande: Det finns inte längre byggnader lediga som kan göras om till skolor, samtidigt som behovet av nya skolor är stort. Ingen kan driva en nybyggd och därmed dyr skola grundad på snittet av lokalkostnad för gamla skolor. Om inte alla nya skolor ska bli kommunala, måste därför lösningar sökas där kommunen ersätter den faktiska kostnaden för den nya skolan. Detta är helt i linje med en förordning som S-regeringen antog på förslag av Gustav Fridolin. Lösningen kostar inte kommunen ett enda öre mer än om kommunen hade byggt och drivit skolan själv. Den innebär ingen subvention. Tvärtom tjänar kommunen på lösningen.

Varför vill kommuner söka sådana lösningar, med start i Landskrona? Skälet är att en etablering av Engelska Skolan ökar kommunens attraktionskraft. Nordvolts batterifabrik i Skellefteå, t.ex., kan bara etableras och drivas om man får strategisk personal att komma till kommunen, och det förutsätter i sin tur att det finns en bra skola med internationell inriktning. Därför har den socialdemokratiska kommunledningen i Skellefteå aktivt medverkat till Engelska Skolans lokalisering där.

För övrigt skulle IES inte kunna starta någon skola någonstans om det inte fanns många föräldrar som vill ha det Engelska Skolan står för, framförallt ordningen i lärmiljön och den goda fostran för livet. Detta, och ledarskapet, är kärnan i allt.

 

Hans Bergström

Utgav 2018 boken ”Tough Love” (Ekerlids förlag) om de första 25 åren med Engelska Skolan, tillsammans med sin hustru Barbara Bergström.

 

Dagens Arenas chefredaktör Jonas Nordling svarar direkt:

Att vi skulle driva någon form av kampanj mot Internationella Engelska Skolan är inte korrekt. Vad som är sant är att vi i höstas granskade skolans attraktionskraft. Ledartexten och debattartikeln som åberopas av Hans Bergström i denna artikel har dock i första hand utgått från intresset som väcktes av det reportage om IES som Hans Bergströms tidigare arbetsgivare Dagens Nyheter publicerade förra veckan.