I dag har vi fattat beslut om att fram till 2020 börja bygga 5 000 lägenheter med rimliga hyror som stockholmare med vanliga inkomster har råd med, skriver Ann-Margarethe Livh (V).

Höga produktionskostnader, långsamma byggprocesser och otillräckligt tilldelad mark till byggherrar som vill och kan bygga – det är problem som länge har plågat bostadsmarknaden i Stockholm.

Nu går vi i bräschen för att sänka produktionskostnader, snabba upp byråkratiska processer och stimulera tilldelningen av mark till de som vill bygga. Allt för att så snabbt som möjligt bygga fler hyreslägenheter.

Nyckeln till det här ligger i upphandlingsprocessen. Genom att knyta långa kontrakt med löften om en stadig ström av nyproduktionsprojekt kan vi få lägre anbud och sänkta kostnader. Det i sin tur ger möjlighet att bygga med rimliga hyror som fler kan efterfråga.

Det är inta bara viktigt att bygga bostäder, utan också att tänka på för vilka vi bygger. En etta för över 9 000 kronor i månaden eller en tvåa för över 14 000 kronor i månaden är exempel från alliansens bostadspolitik. Hyrorna har formligen skenat i Stockholm. Den utvecklingen är det nu vår uppgift att vända.

Genom bättre samarbete mellan alla berörda parter i ett byggprojekt kan vi dessutom korta processen från idé till spade i marken. Det är avgörande för att Stockholm ska komma till rätta med den akuta bostadsbristen. Det gör att den rödgrönrosa majoritetens mål om tusentals nya bostäder kan få genomslag och märkas för våra bostadssökande invånare snart, i stället för om många år.

Stockholmshusen kommer att göra ett starkt intryck i Stockholm. De kommer att kännetecknas av god arkitektur som är anpassad till omkringliggande områden och kvarter. En effektiv byggprocess är inte samma sak som tråkig eller enformig arkitektur, det kommer Stockholmshusen att ge prov på.

Nu har vi har gjort oss av med alliansens enkelriktade bostadspolitik som främst bestått i att bygga dyra bostäder, i första hand bostadsrätter, i långsam takt. En politik som varit otroligt skadlig för Stockholm.

I stället har vi öppnat upp bostadsmarknaden för fler. Vi har sänkt inkomstkraven för att efterfråga en bostad från allmännyttan, vi har påbörjat projektet Snabba hus som snabbt ska ge hundratals nya lägenheter för unga vuxna och därmed avlasta bostadskön, vi har stoppat alla ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter och viktigast av allt – vi har börjat bygga mängder med nya hyresrätter. Stockholmshusen är nästa steg i detta arbete och målet är bostad åt alla.

Ann-Margarethe Livh (V), bostad- och demokratiborgarråd, Stockholms stad