Elin Sundin och Evin Incir Bild: Margareta Bloom Sandebäck och Viktor Wrange

debatt Ingen kvinna i Europa ska behöva vara rädd för att utsättas för sexuellt våld. Därför kräver vi att alla länder i hela Europeiska unionen inför en samtyckeslagstiftning, skriver Evin Incir och Elin Sundin.

Imorgon går vi till EU-val och i torsdags var det ett år sedan samtyckeslagen klubbades igenom i Sveriges riksdag.

Ingen tjej i Europa ska behöva vara rädd för att utsättas för sexuellt våld. Därför kräver vi att alla länder i hela Europeiska unionen inför en samtyckeslagstiftning.

I dagens Europa kränks rättigheter genom direkt och strukturell diskriminering som borde vara självklara år 2019. Hälften av EU:s 508 miljoner invånare är kvinnor – det är dags att vi gemensamt höjer våra röster för ett feministisk Europa.

Den svenska samtyckeslagen trädde förra året i kraft efter många år av påtryckning från bland andra samtyckesrörelsen Fatta. Införandet av lagen, har haft en enorm påverkan på vilken kunskap som framför allt unga har om var skillnaden går mellan sex och våldtäkt men också gällande lagföring av sexualbrott.

Vi vet att frågor som ojämlik makt i samhället avspeglar sig i den sexuella situationen och att sexuellt våld är ett stort samhällsproblem. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar tydligt att unga kvinnor mellan 16–24 år är mest utsatta för sexuellt våld. I en övergripande EU-rapport om mäns våld mot kvinnor från 2015 framgår dessutom att en av tre kvinnor har varit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld sedan 15 års ålder. Det här är en horribel verklighet som får livslånga konsekvenser för kvinnors psykiska och fysiska hälsa. Det borde få oss att inse att ett liv fritt från våld är långt ifrån en verklighet för alla.

Införandet av den svenska samtyckeslagstiftningen var en känga i ansiktet på det patriarkala samhället som vi lever i.

Vi kan idag konstatera att anmälningsbenägenheten har ökat för att unga kvinnor har en högre kunskap om vilka rättigheter de har och var gränsen mellan sex och våldtäkt går, tack vare bland annat Metoo-rörelsen, debatten som föregick samtyckeslagstiftningens införande och införande av lagen.

Införandet av den svenska samtyckeslagstiftningen var en känga i ansiktet på det patriarkala samhället som vi lever i.

Sverigedemokrater och en del av resten av högern hävdar att sexualbrotten är en importerad brottslighet. Inget kunde vara mer fel. Sexualbrott har alltid varit ett samhällsproblem eftersom vi lever i en värld där kvinnor strukturellt har mindre makt på alla nivåer i samhället och där kvinnan porträtteras som ett objekt. De senaste veckorna har det visat sig att både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har en problematisk kvinnosyn, när Sverigedemokraternas toppkandidat till Europaparlamentet nu utreds för att ha sexuellt ofredat en partikamrat och Kristdemokraternas europaparlamentariker Lars Adaktusson röstat emot rätten till säker abort 22 gånger av 28 i parlamentet. Vi måste nu en gång för alla stå upp för kvinnors mänskliga rättigheter.

Samtidigt debatteras nu samtyckeslagen i en mängd länder runtom i EU. Många länder har fått upp ögonen för hur verksam den svenska samtyckeslagen är och de flesta EU-länder har skrivit under Istanbulkonventionen. Men det går för långsamt att implementera konventionen i ländernas egna lagstiftningar. Sverige behöver visa samarbetsländerna i EU att samtyckeslagen är ett viktigt steg i kampen mot det sexuella våldet. Därför behövs ett särskilt jämställdhetsdirektiv som möjliggör jämställda samhällen, ett Metoo-direktiv om mäns våld mot kvinnor och att vi aktivt sprider den svenska samtyckeslagen.

Ingen tjej eller kvinna ska behöva vara rädd för att utsättas för våldtäkt, det värsta och mest traumatiserande av brotten. När ett samhälle inte kan garantera individer frihet från våld  minskar tron på politiken och samhällen slits isär. Europas unga är Europas framtid. Europa behöver därför fokusera på det viktigaste igen, människor och dess framtid. Ingen tjej eller kvinna ska behöva vara rädd för att en man ska våldta henne. Alla EUs medlemsländer måste gemensamt ta ansvar för det och Sverige måste vara drivande i det arbetet.

Imorgon avgör du vilket EU vi vill ha. EU kan bättre än idag. Din röst på ett bättre EU är viktig för att ingen kvinna ska utsättas för sexuellt våld, varken i Sverige, Europa eller globalt.

 

Evin Incir, kandidat till Europaparlamentet (s)

Elin Sundin, tidigare ordförande FATTA och grundare Maktbyrån