EU-parlamentarikern Evin Incir (S). Foto: Brigitte HASE

Våld mot kvinnor EU-kommissionen har lagt fram ett direktiv för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Men EU-parlamentarikern Evin Incir (S) anser att skrivningarna om ”sexarbete” ska strykas. Och att den svenska sexköpslagen och samtyckeslagen ska införas. 

Varje vecka mördas omkring 50 kvinnor i EU, och var tredje kvinna har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. Sedan pandemin bedöms våldet ha förvärrats, och det kostar upp emot 83 miljarder euro varje år. 

Den 8 mars 2022 lade EU-kommissionen fram ett direktiv om att EU-länderna aktivt ska bekämpa mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Bland annat vill kommissionen att sex utan samtycke ska klassas som våldtäkt, att könsstympning blir straffbart i samtliga EU-länder och stoppa trakasserier på nätet. Just nu behandlas förslaget i två av EU-parlamentets utskott. 

Evin Incir (S) är chefsförhandlare i utskottet för Medborgerliga fri- och rättigheter. Hon tycker att det finns många bra delar i EU-kommissionens förslag, men menar att det finns mycket som behöver förbättras för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter. Särskilt bör skrivningar om ”sexarbete” strykas, anser hon.

– Det är helt oacceptabelt för mig som feminist. Prostitution är ingenting annat än ett tydligt exempel på mäns våld mot kvinnor, och det leder till ökad trafficking. En enormt stor andel prostituerade är kvinnor med migrantbakgrund eller HBTQI-personer. Det är ingen slump att de redan utsatta i vårt samhälle tvingas in i prostitution, säger Evin Incir. 

Hon lade därför fram förslaget om att importera den svenska lagstiftningen om sexköp, vilken innebär att det är förbjudet att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja dem. Evin Incir lade också till att oaktsam våldtäkt ska vara en del av samtyckeslagstiftningen, samt ett förbud mot ”pimping” – när en person tjänar pengar på att sälja en annan människas kropp. 

– Allting som inte är ett ja måste vara ett nej. Vi såg att när samtyckeslagen introducerades i Sverige ökade antalet fällande domar för våldtäkt, säger Evin Incir. 

Hon tillägger:

– När du har ett sexuellt umgänge med en person ska du alltid vara säker på att personen vill det. Du ska inte kunna utnyttja en persons utsatthet, som att den druckit för mycket eller har en en finansiell beroendeställning. 

Endast 13 av EU:s 27 medlemsländer har infört en samtyckeslagstiftning. Och bara åtta länder i världen har en sexköpslag som liknar den svenska.

Evin Incir har även lyft fram ett exit-program, för att kvinnor i prostitution ska kunna få hjälp att komma ur situationen. Hon vill också att större vikt läggs på preventivt arbete mot mäns våld mot kvinnor. Och för att straffet för hedersrelaterat våld och våld mot kvinnor med offentlig ställning, som politiker och journalister, ska bli hårdare föreslår hon att dessa ska ses som försvårande omständigheter. 

Under torsdagen presenterade Evin Incir ändringsförslagen för EU-parlamentet och säger att de fick positiv respons. Men hon tror att de högerkonservativ och högerextrema grupperna kan bli ett hinder i arbetet framåt. 

– Vi kommer att ta fajten nu och kavla upp ärmarna för att säkerställa att mänskliga fri- och rättigheter inkluderar kvinnor. Det är en svår kamp, men inte omöjlig. Vi har många allierade, säger Evin Incir.