EU-parlamentet i Bryssel (Wikimedia)

Nyhet Europaparlamentets grupp för antirasism och mångfald kräver att två EU-parlamentariker straffas för att ha uttryckt sig rasistiskt mot romer.

Det är ett uttalande från den bulgariska ledamoten Angel Dzhambazki (ECR) och ett från den italienska ledamoten Mara Bizotto (ID) som ligger bakom kraven från parlamentsledamöterna i den tvärpolitiska Ardi-gruppen. Påståendena som gruppen vänder sig mot kom under en debatt den 20 maj om EU-kommissionens nya rekommendation för inkludering och integrering av den romska befolkningen i EU.

Angel Dzhambazki (ECR), från Bulgarian National Movement, började med att säga att han ansåg att diskussionens inriktning var ”totalt fel” i och med att fokuset låg på romernas rättigheter och nya satsningar på inkludering.

”Ni talar om rättigheter, rättigheter, rättigheter, detta är underbart, men rättigheter bör följa skyldigheter. Skyldigheter att lära sig, att arbeta, att söka arbete, att inte begå brott, att inte stjäla, att inte döda äldre människor, att inte våldta äldre gamla kvinnor. När du har dessa skyldigheter har du rättigheter så klart, men ni betonar alltid det andra”, sa han.

Han avslutade med att säga att ”det finns ingen integration för människor som inte vill integreras”.

Det andra inlägget som EU-parlamentarikerna tar upp i sitt brev kom från den italienska ledamoten Mara Bizotto (ID) från italienska Lega, som tillhör Identitet och Demokrati-gruppen. I likhet med Dzhambazki ansåg hon att EU skulle sluta att betala stora summor till projekt för att inkludera romer. Hon sa att romerna i Italien orsakar massor av problem och att det finns italienska familjer som bättre behövde pengarna.

En vecka efter debatten skickade den tvärpolitiska parlamentarikergruppen Ardi, ett brev till ordföranden för parlamentet, David Sassoli. De skriver där att tidigare fall av hatiskt tal, hate-speech, endast har resulterat i varningar och det nu är uppenbart att varningar inte hjälper. De påminner om att EU-parlamentets ordförande 2019 svarade Ardi-ledamöterna att reglerna inte ska förta möjligheten till en livfull debatt eller en respekt för yttrandefriheten.

Detta resonemang håller inte, menar Ardi.

”Ovanstående citat, nämligen att kalla hela etniska samhällen för våldtäktsmän, mördare samt brottslingar och förneka dem deras rättigheter till medborgarskap i våra medlemsstater, kan varken sägas bidra till livlighet i parlamentets diskussioner eller sägas vara motiverat av yttrandefriheten”, skriver de protesterande parlamentarikerna.

Ardi företräder fem partigrupper och dess ledning menar att reglerna brutits då dessa säger att parlamentsledamöternas beteende ska baseras på värderingar och principer i fördragen, och speciellt dem i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och att parlamentarikerna inte får skada parlamentets rykte, eller använda ett stötande eller kränkande språk.

Dagens Arena har frågat Angel Dzhambazki hur han ser på anklagelserna. Han skriver att hans kolleger i parlamentet gömmer sig bakom politisk korrekthet, medan han ”ser saker som de är”, vilket enligt honom bland annat innebär att inkluderingsarbetet som handlar om ”att uppmuntra till arbete, utbildning eller att följa lagar” inte fungerar.

– Tyvärr, ser vi en totalvägran av denna grupp att följa vårt sätt att leva, säger ledamoten från Europeiska Konservativa och Reformister, (ECR), där även Sverigedemokraterna ingår.

Han räknar upp en handfull brott som ska ha begåtts av romer, däribland ett brutalt rån av en 81-årig kvinna.

– Angående orden om dödandet och våldtäkterna av äldre, så kan du öppna internet och se hur många fall som är relaterade till detta, speciellt på landsbygden i Bulgarien, skriver Angel Dzhambazki.

Socialdemokraten Evin Incir (S&D) är en av de fyra medordföranden i Ardi och den enda svenska medlemmen i antirasismgruppens presidium. På frågan om det inte finns en risk att yttrandefriheten begränsas ifall EU-parlamentet bestraffar uttalanden som de ovan nämnda säger hon att regelbrott som dessa måste innebära någon form av reaktion.

– Att rasistiska uttalanden, som grundar sig i en vidrig människosyn, får konsekvenser är för mig inte en fråga om yttrandefrihet. Vi Europaparlamentariker har regler vi måste förhålla oss till, bryter man mot dessa måste det få konsekvenser, säger Evin Incir till Dagens Arena.

Ardi-ledamöterna vill nu att parlamentets ordförande statuerar exempel. Det skulle i så fall vara den första gången som reglerna användes på detta sätt. Möjliga straff är till exempel att ledamoten blir av med viss ersättning eller att hen blir avstängd från parlamentet i mellan två och 30 dagar. En ledamot kan också förbjudas att formellt representera parlamentet utåt i till exempel kontakt med andra parlament.

Diskussionen om grundfrågan, inkluderingen av EU:s romer, inleddes med att EU-ordförandelandet Portugals statssekreterare Ana Paula Zacarias sa att EU hade misslyckats med att ta sig an det utanförskap som präglar en stor del av den romska befolkningen i EU. Hon sa att EU:s nya plan för inkludering ska fokusera än mer på antiziganism och diskriminering, fattigdomsbekämpning och aktivt deltagande från romerna själva.

Vi har sökt Mara Bizotto för en kommentar och texten uppdateras.

Läs om de svenska parlamentarikernas åsikter om hur romerna behandlas i EU.

EU-politiker vill pressa länder om romer