Bild: Fredrik Sandin Carlson

Mer än hälften av LOs medlemmar uppger att de inte kommer att rösta i EU-valet den 25 maj i Novus väljarundersökning. “Tyvärr förväntat”, säger Tobias Baudin, LO.

Nästan alla LO-medlemmar som svarat på Novus väljarundersökning inför EU-valet känner till att det är val till Europaparlamentet i år. Ändå kommer långt ifrån alla att gå iväg till valurnorna. Bara lite mer än hälften – 51 procent – säger att de absolut eller troligen kommer att rösta. Sex procent svarar att de absolut inte kommer att rösta.

– Man får väl ändå erkänna att det är förväntat. Vid förra EU-valet var det 35 procent av LO-medlemmarna som gick och röstade, och det var tio procent lägre än allmänheten, säger Tobias Baudin, förste vice ordförande för LO.

När Dagens Arena når honom sitter han i bilen på väg till ett arbetsplatsbesök på den EU-valturné som hela LO-ledningen gör under fredagen. Syftet är att påminna medlemmarna om att det är val den 25 maj – och informera om varför det är viktigt att gå och rösta.

– Vi har hela tiden jobbat för att få ut bland LO-medlemmar att det här verkligen är ett mobiliseringsval. Det vi gör är att vara ute och informerar på arbetsplatser. Det har varit 15 år av högerstyre i EU – och det vi man förändra, säger Tobias Baudin.

Varför är det viktigt att rösta i EU-valet?

– Det är viktigt bland annat för att uppemot 70 procent av besluten som tas i kommunerna är beroende av de beslut som fattas i EU. Vi vet också att det inte minst är viktigt för fackliga frågor, som den om arbetsrätten.

Tobias Baudin säger att det inte är konstigt om många LO-medlemmar har varit skeptiska till EU då flera beslut har fattats mot löntagarnas intressen.

– Vi har vårt mål  klart för oss: Vi vill att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige oavsett var man kommer ifrån. Och där har vi tyvärr haft ett EU-domstolsbeslut mot oss för att kunna ställa de kraven fullt ut.

Vilka fler frågor kommer LO att lyfta för att medlemmarna ska känna att det är viktigt att gå och rösta?

– Där det finns makt är det viktigt att gå och rösta. Då ska vi skicka de personer som vi tycker motsvarar arbetarnas intressen, säger Tobias Baudin.

Han tar upp REFIT-initiativet – det förslag i EU om att 99 procent av svenska företag ska undantas från arbetsmiljöreglerna – som viktigt för väljarna att markera mot.

– Det förslaget har högern  och Moderaterna röstat för i EU-parlamentet. Det skulle inverka negativt på bland annat vår möjlighet att kräva en nollvision för dödsolyckor på arbetsplatserna.

Tobias Baudin menar att EU även måste arbeta politiskt för en annan jobbpolitik.

– I dag är 26 miljoner arbetslösa i EU varav sex miljoner är unga människor. Europa måste investera i det som leder till jobb i stället för åtstramningspolitik. Vi måste gasa oss ur det ekonomiska läget vi befinner oss i.

Knappt var tredje LO-medlem svarar i Novus undersökning att de tror att det inte spelar någon roll vilka som röstas in i parlamentet från Sverige. Gör det egentligen någon skillnad vem man röstar på?

– Det är klart att det gör det. Vi behöver ett parlament som driver löntagarnas villkor. Högern kommer aldrig att vara intresserad av att göra det bättre för löntagare. Det finns nu en möjlighet att få en vänstermarjoritet i EU-parlamentet på mycket länge, och det är en chans vi måste ta.

Just nu pågår personvalskampanjer, kommer du att kryssa någon politiker och i så fall vem?

– Jag har inte bestämt mig för om jag ska kryssa någon än. Däremot tror jag att kryssen kan göra att personer som kanske inte har tänkt att gå och rösta kan komma att göra det. Det tycker jag är det positiva med kryssningskampanjerna som pågår nu, säger Tobias Baudin.